22 kwietnia 2024

NIL ogłasza projekt Sztuka Naszych Dzieci

Dzieci oraz wnuki lekarzy i lekarzy dentystów mogą zaprezentować talenty literackie w projekcie „Sztuka Naszych Dzieci” – poinformował Ośrodek Kultury i Dziedzictwa Historycznego Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL).

Fot. pixabay.com

Termin nadsyłania utworów mija 30 kwietnia 2024 r. Prace należy wysłać na adres: mediateka@nil.org.pl. Przewidziano dwie kategorie wiekowe: 8-11 i 12-15 lat.

Teksty prozatorskie o dowolnej tematyce nie mogą przekroczyć trzech tysięcy znaków wraz ze spacjami. Wiersz powinien zmieścić się na jednej stronie formatu A4. Do zgłoszeń należy dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na publikację dzieł.

Podsumowanie nastąpi 16 maja 2024 r. podczas Gali XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Andrzeja Szczeklika „Przychodzi wena do lekarza” w Narodowym Teatrze Starym w Krakowie, którego organizatorami są wydawnictwo Medycyna Praktyczna i NIL.

Projekt „Sztuka Naszych Dzieci” nie jest konkursem, a inicjatywą promującą kultywowanie humanistycznych wartości w rodzinach lekarzy i lekarzy dentystów. Nadesłane prace zostaną w całości umieszczone na stronie NIL oraz mogą być docelowo wydrukowane w specjalnym albumie.

Pierwsza edycja „Sztuki Naszych Dzieci” poświęcona była piosence, a jej ukoronowaniem stał się występ lekarskich dzieci na scenie Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu podczas Kongresu Kultury i Historii Lekarskiej. W 2025 r. tematem prezentacji będzie fotografia.