18 lipca 2024

Od dziś pielęgniarki z nowymi uprawnieniami

Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej dająca przedstawicielom tych obu zawodów dodatkowe kompetencje. Zyskają oni możliwość samodzielnego ordynowania leków i wyrobów medycznych, w tym wystawienia na nie recept. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

Foto: imageworld.pl

Powyższe uprawnienia zyskają osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne mające tytuł specjalisty w tych dziedzinach medycyny – o ile ukończyły dedykowany kurs specjalistyczny. Będą one mogły same ordynować leki z wyłączeniem tych zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe (najpierw trzeba będzie wykonać badanie fizykalne pacjenta, chyba że recepta jest wystawiana na kontynuację leczenia).

Przypomnijmy, że projekty ustawy został przedłożony przez ministra zdrowia, Bartosza Arłukowicza. Przyjęła go Rada Ministrów w pierwszej połowie czerwca (zobacz więcej).

Pielęgniarki i położne, które ukończyły co najmniej studia pierwszego stopnia, mają wystawiać recepty w ramach realizacji zleceń lekarskich. Co więcej, osoby posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, zyskają prawo wystawiania skierowań na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem tych wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

ls