19 czerwca 2024

Pacjenci wciąż czekają w kolejkach do lekarzy

Średni czas oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne w Polsce wynosi blisko 3 miesiące i nie uległ zmianie w stosunku do ostatniego kwartału 2014 roku – alarmuje Fundacja Watch Health Care w swoim najnowszym raporcie. Dane te niepokoją szczególnie, bo od wprowadzenia w życie pakietu kolejkowego i onkologicznego minęło już kilka miesięcy, a poprawy w dostępie do służby zdrowia nie widać.

q whc

Źródło: Barometr Fundacji Watch Health Care

Autorzy raportu zwracają uwagę na nowe zjawisko, którego wcześniej niemal nie obserwowano, czyli pojawienie się kolejek do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Osoba chora, chcąca skorzystać z POZ, pod koniec lutego 2015 czekała średnio na wizytę u lekarza rodzinnego 2 dni. W miastach wojewódzkich średni czas oczekiwania był dłuższy i wyniósł około 3-4 dni.

Do kogo najdłużej?

Największym problemem polskiego systemu opieki zdrowotnej jest jednak wciąż bardzo ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów, bardzo długi czas oczekiwania na świadczenia diagnostyczne oraz etapowość leczenia – począwszy od pierwszej wizyty u lekarza, przez diagnostykę, do wdrożenia leczenia. Jak długo trzeba czekać na wizytę do specjalisty?

Rok do ortodonty, dwa tygodnie do chirurga

Na przykład do chirurga naczyniowego i endokrynologa – około 6 miesięcy, do kardiologa, neurochirurga, nefrologa – ponad 4 miesiące, a do psychiatry, okulisty, gastroenterologa czy specjalisty chorób zakaźnych – ponad 90 dni. Rekordowo wypada na tym tle dostęp do ortodonty – na wizytę do tego specjalisty trzeba czekać prawie rok. Najszybciej można dostać się do neonatologa, otolaryngologa dziecięcego, kardiochirurga, chirurga, pediatry (czas oczekiwania – około 2 tygodnie).

W diagnostyce też ciężko

Z kolei w przypadku badań diagnostycznych, wśród zweryfikowanych przez Fundację WHC świadczeń z zakresu diagnostyki, najdłuższy czas oczekiwania odnotowano w odniesieniu do rezonansu magnetycznego (7,7 mies.), jak również artroskopii stawu biodrowego (7,7 mies.) oraz rezonansu magnetycznego kręgosłupa (6,9 mies.). Najkrócej (mniej niż miesiąc) czeka się m.in. na USG trzustki, USG jamy brzusznej, TK głowy, USG nerek, USG stawów biodrowych, scyntygrafię perfuzyjną płuc.