18 maja 2024

Recepty 75+ pro familiae i pro auctore

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podstawy do otrzymania bezpłatnego leku seniorów 75+ są następujące: ukończony 75. rok życia zweryfikowany przez numer PESEL (u osób, które go nie mają, jest to data urodzenia), litera „S” wpisana na recepcie w polu „Kod uprawnień dodatkowych”, obecność w wykazie bezpłatnych leków (stanowi on część obwieszczenia refundacyjnego).

Foto: pixabay.com

Kto może wystawić receptę na bezpłatne leki? Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka POZ oraz lekarz wystawiający receptę dla siebie i dla rodziny (małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa) – tak stanowią przepisy.

W odpowiedzi na kierowane do naszej redakcji zapytania, czy recepty pro familiae i pro auctore na bezpłatne leki z listy 75+ może wystawiać każdy lekarz, należy podkreślić, że wystawianie recept dla siebie i dla rodziny, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w ustawie (tj. wiek pacjenta powyżej 75 lat, umieszczenie litery „S” na recepcie, obecność leku na liście 75+), jest niezależne od tego, czy osoba wystawiająca je jest lekarzem POZ, czy też nie.

Przepisy dotyczące wystawiania recept w ramach programu 75+ wywołują natomiast inne wątpliwości. Dotyczą one tego, czy lekarze dentyści, którzy zaprzestali wykonywania zawodu, mają prawo do wystawiania w ramach programu 75+ recept pro familiae i pro auctore. W styczniu NRL zwróciła się z apelem do ministra zdrowia m.in. o zmianę przepisów tak, aby wątpliwości te usunąć i potwierdzić uprawnienie lekarzy dentystów do wystawiania recept w ramach programu 75+. Samorząd lekarski, póki co, nie otrzymał odpowiedzi od resortu.

MT

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 3/2017

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.