18 lipca 2024

Samorząd lekarski za ograniczeniem dostępu do wyrobów tytoniowych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) chce, by kolejne pokolenia Polaków nie zaznały smaku tytoniu i zaapelowało do minister zdrowia o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia sprzedaży wyrobów zawierających nikotynę.

Fot. pixabay.com

Mając na uwadze korzyści płynące z promowania wśród społeczeństwa zachowań prozdrowotnych, Prezydium NRL zaapelowało do minister zdrowia Izabeli Leszczyny o zintensyfikowanie działań zmierzających do znacznego ograniczenia sprzedaży wyrobów nikotynowych w Polsce.

„Badania naukowe wskazują, że istnienie ścisłego związku między paleniem tytoniu a pewnymi schorzeniami jest nie do podważenia. Powszechnie wiadomo, że palenie tytoniu jest przyczyną wielu chorób, w tym niektórych nowotworów, zawałów serca, udarów mózgu i chorób układu oddechowego. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że palenie tytoniu zabija co roku aż 8 milionów ludzi na świecie. W dokumencie pn. ‘Europejski plan walki z rakiem’ udostępnionym dnia 3 lutego 2021 r. Komisja Europejska informuje, że używanie tytoniu jest przyczyną 27% wszystkich chorób nowotworowych” – wskazano w apelu Prezydium NRL.

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia, jakimi są nowatorskie wyroby tytoniowe, podgrzewacze tytoniu oraz papierosy elektroniczne. Samorząd lekarski przypomina, że są one niebezpieczne szczególnie dla osób młodych, dla których mogą złudnie wydawać się „zdrowszą” formą palenia. Regularne używanie podgrzewaczy tytoniu czy e-papierosów rośnie, co w dużej mierze dotyczy osób młodych, dla których bywa to pierwszy kontakt z nikotyną.

„Samorząd lekarski popiera wszelkie działania zmierzające do ograniczenia sprzedaży wyrobów nikotynowych i apeluje o intensyfikacje działań w tym obszarze. Działania te nie mogą ograniczać się jedynie do walki z jedną tylko formą wyrobu nikotynowego jak np. jednorazowe e-papierosy, ale zmierzać w kierunku zdecydowanego ograniczenia sprzedaży wszystkich form tego typu produktów” – czytamy w apelu.

Prezydium NRL popiera przyjęty przez Komisję Europejską w „Europejskim planie walki z rakiem” kierunek działań zmierzający do stworzenia „pokolenia wolnego od tytoniu”, w którym do 2040 r. tytoniu używać będzie mniej niż 5% populacji. I w związku z tym zaapelowało, aby Ministerstwo Zdrowia aktywnie włączyło się w realizację celu, jakim jest to, aby młode pokolenia Polaków wchodzące w dorosłość miały szansę nie zaznać smaku tytoniu.

„Działania antynikotynowe na szczeblu krajowym i unijnym powinny opierać się na szeregu powiązanych ze sobą instrumentów, w tym m.in. na rozwiązaniach podatkowych (opodatkowanie tytoniu, w tym konieczne zwiększenie opodatkowania e-papierosow czy podgrzewaczy tytoniu, jest jednym z najskuteczniejszych instrumentów zwalczania konsumpcji tytoniu, zwłaszcza wśród młodzieży), na rzetelnych kampaniach informacyjnych (…), promowaniu zdrowego stylu życia, ograniczaniu dostępności do wyrobów tytoniowych, zakazie wszelkich metod uatrakcyjniania spożycia tytoniu, w tym stosowania aromatów, monitorowaniu promocji wyrobów tytoniowych za pośrednictwem mediów społecznościowych” – podkreśla Prezydium NRL.