20 maja 2024

Obchody 25-lecia samorządu (relacja na żywo)

Dziś o godz. 10.00, w hotelu Victoria Sofitel w Warszawie, rozpoczęła się sesja historyczno-naukowa „25 lat izb lekarskich w Polsce”. Na bieżąco obserwują ją: Lidia Sulikowska i Mariusz Tomczak (relacja) oraz Marta Jakubiak (zdjęcia).

13.40 Część oficjalna dobiegła końca. Serdecznie dziękujemy za uwagę!

13.36 Wiele gratulacji zostało także przesłanych, życzenia przekazali między innymi: wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, senator Alicja Chybicka, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

 

 

13.25 Peter Engel z Niemiec mówi, że lekarze powinni mieć swój samorząd zawodowy. Jego zdaniem w Polsce udało się go zorganizować i że przez te wszystkie lata udało mu się osiągnąć wiele sukcesów. Życzenia z okazji srebrnego jubileuszu samorządowi składają kolejni przedstawiciele gości zagranicznych: Pawel Chrz, prezes Czeskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej, Ramin Parsa-Parsi, przewodniczący Departamentu ds. Międzynarodowych Niemieckiej Izby Lekarskiej, Gintaras Janužis z Litewskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej, Matus Ursiny, wiceprezes Słowackiej Izby Lekarsko-Dentystycznej i Mariola Łodzińska, reprezentująca Naczelną izbę Pielęgniarek i Położnych.

13.20 Milan Kubek, prezes Czeskiej Izby Lekarskiej: – Czuję, ze jestem wśród przyjaciół. Nasze narody łączy wspólna historia i doświadczenia. Dobrze się rozumiemy, stawiamy czoła tym samym zagrożeniom, walczymy o autonomię zawodową lekarzy. Kiedy nasza izba była zagrożona, widzieliśmy, że możemy na was liczyć. Chciałbym powiedzieć, że wy też możecie na nas liczyć. Niech polska izba lekarska i polska medycyna kwitną!

13.10 Marek Rudnicki, prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych w Chicago podkreślił, że Naczelna Izba Lekarska była i jest partnerem Polonii lekarskiej. Wszystkim zaangażowanym w działalność samorządu lekarskiego życzył dalszych sukcesów w pracy.

 

 

13.00 Głos zabrali także m.in. Philippe Rusca, prezes ERO-FDI (European Regional Organisation of the Federation Dentaire Internationale), który życzył polskiemu samorządowi lekarskiemu kolejnych sukcesów, zarówno na arenie polskiej, jak i międzynarodowej, oraz Katrin Fjeldsted, prezes Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich, która podkreślała, że lekarze na całym świecie tworzą jedną, wspólną rodzinę, mają wspólne problemy i zadania do wykonania, dlatego tak ważne jest, aby aktywnie działać razem na rzecz dobra pacjentów, ochrony zdrowia i niezależności lekarzy.

12.41 Tin Chun Wong, prezes Światowej Federacji Dentystycznej: – Wasz jubileusz jest powodem do dumy. Wasz kraj jest symbolem wolności dla świata. Wasz samorząd zawodowy jest częścią organizacji, którą reprezentuję. Szczerze gratuluję dotychczasowych sukcesów.

12.38 – Lekarze pracują obecnie w czasach kryzysu ekonomicznego i racjonalizacji kosztów. Jednak nie wolno zapominać o niezależności tego zawodu, trzeba też dbać o jego jakość – powiedział Xavier Deau, prezes Światowego Stowarzyszenia Lekarzy.

 

 

12.30 Głos zabiera Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia. – Drodzy Koleżanki i Koledzy! Gratuluję tego wspaniałego jubileuszu. Przez te 25 lat dużo udało się  w ochronie zdrowia osiągnąć, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Gnębi nas jednak wirus braku dialogu ze stroną rządzącą w tym kraju. Inaczej wiele spraw można by załatwić lepiej. Znajdźmy lekarstwo i pokonajmy te wirusy. Samorząd zawodowy jest najważniejszą reprezentacją lekarzy i to on powinien mieć ważny głos w sprawach, które dotyczą ich zawodu.

12.28 Maciej Hamankiewicz: – Spada autorytet lekarza. Jak to zmienić? Nie patrzcie na to, co ustalone zostanie na Miodowej. Bądźcie z chorym za wszelka cenę, nawet za cenę ekonomii. Trzeba cały czas mówić prawdę. Kto policzy, ile osób zabije wirus niekompetencji Ministerstwa Zdrowia?

12.24 Prezes NRL dodaje, że narasta agresja wobec lekarzy, bo pacjenci są krzywdzeni przez system, mają utrudniony dostęp do opieki medycznej i na kimś muszą wyładować swoje emocje. – To lekarz jest ich bezpośrednim łącznikiem z systemem.

 

 

12.17 Maciej Hamankiewicz: – W 1989 roku świat zmagał się z wirusem HIV, potem był między innymi wirus ptasiej grypy i epidemia Eboli. Czemu mówię o wirusach? Nas lekarzy też gnębią wirusy, na przykład niskich płac i złych warunków pracy, biurokracji, agresji wobec lekarzy, mamy też wirusa, który społeczeństwu nie pozwala odróżnić błędów medycznych od systemowych. Rozprzestrzenia się gwałtownie wirus spadku zaufania do naszego zawodu.

12.14 – Szanowni goście, przeszłość trzeba zrozumieć po to, by kształtować przyszłość. Po to obchodzimy jubileusze, aby dostrzec, w którym miejscu jesteśmy i dokąd mamy zmierzać – powiedział prezes NRL.

12.10 Prowadząca spotkanie, Iwona Schymalla, przypomina, że uroczystości są na bieżąco relacjonowane przez portal internetowy „Gazety Lekarskiej”.;-)

12.09 Na dzisiejszej uroczystości pojawili się również: Ramunė Kiaunienė z Litewskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej, Alvydas Šeikus, prezes Litewskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej), Bronisław Orawiec, honorowy prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago, Kornelia Król, prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago i Janusz Kasina z Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych w Szwecji).

 

 

12.06 W spotkaniu uczestniczy wielu gości z zagranicy – część z nich już wczoraj uczestniczyła w uroczystym spotkaniu w Senacie (zobacz więcej). Do Warszawy przyjechali m.in. Xavier Deau, prezes Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (World Medical Association), Otmar Kloiber, sekretarz generalny Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (World Medical Association), Tin Chun Wong, prezes Światowej Federacji Dentystycznej (World Dental Federation), Milan Kubek, prezes Czeskiej Izby Lekarskiej, Pawel Chrz, prezes Czeskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej i Robert Houba, wiceprezes Czeskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej.

12.04 Na uroczyste otwarcie przybyli nie tylko przedstawiciele NRL i okręgowych izb lekarskich, ale również międzynarodowych organizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Są także przedstawiciele Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, towarzystw naukowych, Senatu, uniwersytetów medycznych oraz parlamentarzyści (np. Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia).

12.00 Prezes NRL Maciej Hamankiewicz rozpoczyna drugą część dzisiejszego spotkania. – Nasz jubileusz składa się z wielu części, rozpoczęliśmy go wczoraj spotkaniami w Sejmie i Senacie, mamy też za sobą sesję naukowo-historyczną. Teraz pora na oficjalne otwarcie, serdecznie wszystkim dziękuję za przybycie.

 

 

11.20 Zakończenie sesji naukowo-historycznej. W południe oficjalne otwarcie obchodów 25-lecia odrodzenia samorządu lekarskiego w Polsce z udziałem gości polskich i zagranicznych.

11.15 Profesor Rudnicki przypomniał  historię Kongresów Polonii Medycznej, organizowanych co roku w jednym z polskich miast. – Przyjeżdżamy, by mówić o wspólnych problemach lekarzy na całym świecie, o budowie systemu, który będzie dobrze służył zarówno pacjentom jak i tym, którzy ich leczą. Co zrobić, by wykorzystać jeszcze lepiej potencjał polskich lekarzy żyjących za granicą? By wykorzystać, tu w kraju, ich doświadczenia? Trzeba kontynuować współpracę z polskimi izbami lekarskimi.

11.08 Zdaniem Marka Rudnickiego, Polonia lekarzy ma określoną misję do spełnienia. – Musi budować autorytet polskiego lekarza poza granicami naszego kraju. Trzeba też promować ideę samorządności w krajach, gdzie jej nie ma lub nie funkcjonuje prawidłowo.

11.05 Marek Rudnicki: – Jak powinien zachowywać się polski lekarz, który pracuje za granicą? Ma określone zadania do wypełnienia. Liczy się nie tylko praca, musi być dumny ze swojej polskości. Powinien umieć porozumieć się z pacjentami, z którymi ma wspólne korzenie.

 

 

11.02 Marek Rudnicki: – Przyjechałem z USA, więc nie mogę nie opowiedzieć o pracy w tym kraju, a w szczególności o tym, jaki wpływa na nią ma system ochrony zdrowia oparty na Obama Care [reforma systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych – przyp. red.]. Został on tak zorganizowany, aby nikt go nie zrozumiał. Amerykanie nawet symbolicznie płacą za wszystko.

10.58 Liczna reprezentacja lekarzy Polaków znajduje się m.in. w Niemczech, USA, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. – Tak naprawdę nie wiemy, ilu polskich lekarzy pracuje za granicą. Są różne dane – podkreślił profesor.

10.52 – Polonia to osoby stale mieszkające za granicą. Kto inny wyjeżdżał z kraju po wojnie, a kto inny znalazł się w emigracji solidarnościowej po 1980 roku. Obecne pokolenie 30-latków walczy o bycie kimś przez wielkie „k” – podkreślił prof. Marek Rudnicki.

10.49 – 25 lat izb lejkarskich to 25 lat formalnej współpracy ze strukturami Polonii medycznej. Działamy w imieniu Polaków rozsianych po całym świecie – mówi prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych prof. Marek Rudnicki.

 

 

10.47 – Poziom zaufania zależy od wielu czynników, między innymi od mediów. Popierajmy ideę samorządności, starajmy się pracować nad jej zrozumieniem – zaapelował wiceprezes NRL.

10.42 Romuald Krajewski: – Samorząd zawodowy jest najlepszą formą nadzoru nad zaufaniem zaufania publicznego. Obie grupy, i samorząd, i władza publiczna, działają w interesie publicznym. Inaczej jednak go rozumieją.

10.30 – Czy samorząd zawodowy jest nam rzeczywiście potrzebny? Nie we wszystkich krajach samorządy istnieją, ale tam gdzie są, spełniają bardzo ważną rolę społeczną. Ważną ich cechą jest niezależność, co wiąże się z odpowiedzialnością. Nie ma wolności bez samorządności – mówi prof. Krajewski.

10:27 Swoje wystąpienie rozpoczyna prof. Romuald Krajewski, wiceprezes NRL. Opowie o samorządności zawodowej pro publico bono.

10.26 „Życzę silnej integracji zawodowej, a przede wszystkim lepszego prawa, o które wspólnie będziemy zabiegać” – napisała Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

 

10:15 „Prawa człowieka zaczynają się od ochrony życia i zdrowia” – napisała w liście skierowanym do lekarzy samorządowców Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz, odczytanym przez  Ryszarda Czerniawskiego. Wspomniała o ważnej roli, jaką pełni samorząd zawodowy lekarzy, przypominając, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest także rzecznikiem lekarzy. Wyliczyła niedostatki polskiej ochrony zdrowia, m.in. brak wystarczającej liczby specjalistów i zaplecza, szczególnie jeśli chodzi o opiekę osób starszych, co w kontekście starzejącego się społeczeństwa jest bardzo niepokojące.

10.01 – Samorządność jest nie tylko naszym dobrem, ale niesie też zadania dla całego środowiska i każdego z nas osobno – takimi słowami przywitała przybyłych gości Zyta Kaźmierczak-Zagórska, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

9.30 W warszawskim hotelu Sofitel Victoria, gdzie za pół godziny rozpocznie się sesja historyczno-naukowa „25 lat izb lekarskich w Polsce”, zebrało się już kilkadziesiąt osób.


Centralne obchody 25-lecia:

100 zdjęć z jubileuszowej gali w Teatrze Narodowym

Wystąpienie prezesa NRL Macieja Hamankiewicza podczas jubileuszowej gali

Sesja historyczno-naukowa „25 lat izb lekarskich w Polsce” i oficjalne otwarcie obchodów z udziałem gości z kraju i zagranicy (relacja online)

Goście zagraniczni na jubileuszu 25-lecia

NIL strategicznym partnerem Polonii medycznej

Światowa reprezentacja lekarzy w Senacie

Debata w Sejmie pt. „25 lat ochrony zdrowia w wolnej Polsce” z udziałem ministrów zdrowia III RP (relacja online)

Debata ministrów zdrowia po 1989 roku pod hasłem „25 lat ochrony zdrowia w wolnej Polsce” (transmisja wideo)

Program centralnych obchodów 25-lecia odrodzenia samorządu lekarzy i lekarzy dentystów


Regionalne obchody 25-lecia:

Lista regionalnych obchodów jubileuszu 25-lecia samorządu lekarskiego

Zdjęcia z jubileuszu 25-lecia OIL w Łodzi

Relacja z jubileuszu 25-lecia Śląskiej Izby Lekarskiej


Materiały historyczne:

Historia samorządu lekarskiego w Polsce

Jak doszło do uchwalenia ustawy reaktywującej izby lekarskie w 1989 roku?