19 maja 2024

OIL w Koszalinie

Prof. Andrzej Matyja: To była kadencja wielkich wyzwań

VIII kadencja była niewiarygodnie trudna, chyba najtrudniejsza od czasu reaktywowania samorządu lekarskiego w 1989 r. Z prof. Andrzejem Matyją, prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej, rozmawia Marta...

Dr Andrzej Cisło: „Społeczny zaciąg” się nie sprawdza

Z Andrzejem Cisło, wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej i przewodniczącym Komisji Stomatologicznej NRL, rozmawia Lucyna Krysiak. Andrzej Cisło. Foto: Marta Jakubiak/Gazeta Lekarska Jak podsumowałby pan obecną...

Lista prezesów ORL i OROZ (IX kadencja samorządu lekarskiego)

Lista prezesów Okręgowych Rad Lekarskich (ORL) i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ) IX kadencji samorządu lekarskiego. L.p.OILPREZES ORLOROZ  1.Okręgowa Izba Lekarska w BiałymstokuHenryk GrzesiakMałgorzata Topolska ...

Lista prezesów okręgowych rad lekarskich (IX kadencja samorządu lekarskiego)

W miniony weekend w kilku izbach odbyły się ostatnie z zaplanowanych okręgowych zjazdów lekarskich. Znamy już wszystkich prezesów okręgowych rad lekarskich w IX kadencji samorządu...

Nowo wybrani prezesi okręgowych izb lekarskich

Marzec i początek kwietnia tego roku to czas, w którym zwoływane są okręgowe sprawozdawczo-wyborcze zjazdy lekarskie, kończące obecną kadencję samorządu lekarskiego w okręgowych izbach lekarskich....

Samorząd lekarski: kadencja nieprzewidzianych okoliczności

Kiedy w 2018 r. samorząd lekarski wchodził w nową kadencję, nikt nie przypuszczał, w jakich warunkach przyjdzie pracować w nadchodzących latach. Jaki był ten czas...

Teraźniejszość naznaczona przeszłością. 100 lat samorządności lekarskiej w Polsce

Uroczystości związane z rocznicą 100-lecia samorządności lekarskiej odbywały się w cieniu pandemii COVID-19. Planowana wcześniej wielka gala, którą miał uświetnić m.in. koncert w hołdzie lekarzom...

Formowanie szyków. 100 lat samorządności lekarskiej w Polsce

Po I Krajowym Zjeździe Lekarzy, który odbył się w grudniu 1989 r., a następnie pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Naczelnej Rady Lekarskiej, stało się jasne, że...

Liczył się głos każdego lekarza. 100 lat samorządności lekarskiej

17 maja 1989 r. ustawą o izbach lekarskich po latach niebytu odrodził się samorząd lekarski. W niespełna trzy miesiące później (4 sierpnia) odbyło się pamiętne...

Każdy może tworzyć historię

Jaką rolę odgrywało środowisko medyczne w kształtowaniu Rzeczypospolitej? Na to pytanie próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Historycznej – wspólnego posiedzenia Komisji Historycznych OIL,...

Nastał czas odrodzenia. 100 lat samorządności lekarskiej w Polsce

Kiedy we wrześniu 1989 r. powołano w Polsce pierwszy niekomunistyczny rząd, urzeczywistnienie marzeń o reaktywowaniu samorządu lekarskiego jako korporacji zawodowej stało się realne – pisze...

W niebycie. Z historii samorządności lekarskiej w Polsce

Stało się. W 1950 r. władza pod rządami Bolesława Bieruta zlikwidowała samorząd lekarski, z wielkim trudem tworzony po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także samorząd...