18 maja 2024

Współpłacenie przez pacjentów za świadczenia

Stanowisko Nr 9/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Sejm RP
Foto: Krzysztof Białoskórski

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, pana Adama Podgórskiego z dnia 13 grudnia 2016 r., znak: GMS-WP-173-381/16, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu.

Naczelna Rada Lekarska pozytywnie odnosi się do koncepcji współpłacenia przez pacjentów za świadczenia zdrowotne o wyższym standardzie niż ten, jaki dostępny jest w ramach opieki finansowanej ze środków publicznych. Wprowadzenie takiego rozwiązania wymaga jednak określenia maksymalnej wartości opłaty dodatkowej, która może być pobrana za udzielenie świadczenia z użyciem ponadstandardowego wyrobu.

Opłata ta powinna stanowić różnicę pomiędzy ceną wyrobu standardowego a wyrobu ponadstandardowego. Udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych z wykorzystaniem ponadstandardowego wyrobu finansowanego przez pacjenta powinno być finansowo obojętne dla szpitala tj. nie rodzić ani dodatkowych kosztów, ani nie generować dodatkowego przychodu.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej projektowana treść art. 13b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zbyt lakoniczna. Przepis ten nie zawiera wskazania względów, jakimi ma kierować się Minister Zdrowia przy wydaniu rozporządzenia, co czyni zawarte w projektowanym przepisie upoważnienie do wydania rozporządzenia blankietowym.

W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, takie upoważnienie do wydania aktu prawa powszechnie obowiązującego – rozporządzenia Ministra Zdrowia, nie odpowiada standardom wynikającym z Konstytucji RP.

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.