15 lipca 2024

Wybiorą najlepszych w ratownictwie medycznym

Ministerstwo Zdrowia organizuje kolejną edycję konkursu dla osób, które zasłużyły się dla polskiego ratownictwa medycznego. Do 10 września można przesyłać zgłoszenia kandydatów – mogą to być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które działają w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne lub współpracują z tym systemem.

Foto: Marta Jakubiak

Nagroda im. bł. Gerarda, bo o niej mowa, jest przyznawana od 2009 roku w dwóch kategoriach:

  • osobowość systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
  • osoby i instytucje wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Kandydaci mogą być zgłaszani przez dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, a także osoby  reprezentujące środowisko Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wnioski przyjmuje Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Zdrowia.

Zwycięzców wyłoni specjalnie powołana na ten cel komisja (jej obrady potrwają do 20 września). Nagrody (statuetki i dyplomy okolicznościowe) zostaną wręczone podczas corocznej uroczystości organizowanej w ramach Dnia Ratownictwa Medycznego.

Gerard Tonque przyszedł na świat ok. 1040 roku. Historycy do dziś spierają się o jego pochodzenie. Pewne jest za to, że założył zakon szpitalników podzielony później na zakony świętego Łazarza i świętego Jana (jest uznawany za pierwszego wielkiego mistrza obu zgromadzeń). Zmarł 3 września 1120 roku. Kościół rzymskokatolicki uczynił go błogosławionym, a on sam został również patronem Dni Ratownictwa Medycznego.

ls

Źródło: Ministerstwo Zdrowia