19 maja 2024

Wybory do izb lekarskich 2017/2018 (kalendarz)

Rok 2017 jest rokiem wyborów do samorządu lekarskiego VIII kadencji. Krajowa Komisja Wyborcza ustaliła kalendarz wyborczy, w którym zaplanowano następujące po sobie fazy przygotowania i przeprowadzenia wyborów w trybie korespondencyjnym oraz podczas spotkań w rejonach wyborczych.

Foto: pixabay.com

Pierwsze decyzje organizacyjne zostały już podjęte w izbach lekarskich, a polegały na określeniu przez okręgowe rady lekarskie jednolitej liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu.

Do końca lutego zostaną ustalone i opublikowane w BIP rejony wyborcze wraz z imiennymi listami członków rejonów wyborczych, które obejmować będą lekarzy i lekarzy dentystów mających czynne prawo wyborcze na dzień 31 grudnia 2016 r.

Do 14 kwietnia 2017 r. będzie można zgłosić indywidualny wniosek o przeniesienie do innego rejonu wyborczego, do tego czasu powinno również nastąpić ustalenie i opublikowanie ostatecznej listy członków rejonów wyborczych.

W tym czasie powinna zostać ustalona również liczba mandatów na zjazd okręgowy.

Natomiast kandydatów na delegatów można zgłaszać najpóźniej do 15 maja 2017 r. Ostateczne listy kandydatów okręgowe komisje wyborcze opublikują do końca maja 2017 r.

To bardzo krótki czas na zgłoszenie kandydatów. Członek rejonu wyborczego może również zgłosić własną osobę jako kandydata. Od czasu publikacji list rozpoczyna się czas głosowania w rejonach wyborczych, które powinno zakończyć się w październiku 2017 r.

Informacje o terminie, miejscu i okresie głosowania oraz możliwości głosowania drogą korespondencyjną członkowie rejonu wyborczego otrzymają listowanie.

List będzie zawierał informację na temat terminu, miejsca i sposobu głosowania, kartę do głosowania w trybie korespondencyjnym oraz kopertę zwrotną do odesłania głosu.

Jednocześnie obok głosowania korespondencyjnego ordynacja przewiduje możliwość głosowania osobistego (do urny), a miejsce i termin głosowania zostaną podane do wiadomości we wskazanym liście.

Opublikowanie wyników wyborów powinno nastąpić do 15 listopada 2017 r., natomiast obwieszczenie o wynikach wyborów, po rozpatrzeniu ewentualnych protestów wyborczych, powinno nastąpić najpóźniej do 15 grudnia 2017 r.

Kalendarz wyborczy oprócz rozpatrzenia protestów wyborczych przewiduje również możliwość organizacji kolejnych tur wyborów, w przypadku wybrania niedostatecznej liczby delegatów, obwieszczenie o wynikach II i ewentualnej kolejnej tury wyborów powinno nastąpić najpóźniej do 31 stycznia 2018 r.

Okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze odbędą się do 31 marca 2018 r.

Wybierzemy wówczas nowych prezesów, rzeczników odpowiedzialności zawodowej i ich zastępców, składy organów: rady, sądu lekarskiego, komisji rewizyjnej oraz nowe okręgowe komisje wyborcze.

Zjazdy wybiorą również delegatów na XIV Krajowy Zjazd Lekarzy, który odbędzie się w Warszawie w dniach 25-26 maja 2018 r. Wówczas rozpocznie się VIII kadencja odrodzonego samorządu lekarskiego w Polsce.

Ładysław Nekanda-Trepka
Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 2/2017