12 lipca 2024

13 października: Dzień Ratownictwa Medycznego

Dziś przypada Dzień Ratownictwa Medycznego. Jest to święto polskiego ratownictwa medycznego, które po raz pierwszy obchodzono 13 października 2006 roku. Zostało ono powołane na mocy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Foto: Mariusz Tomczak

Patronem tego corocznego święta jest błogosławiony Gerard Tonque – założyciel zakonu szpitalników, podzielonego później na dwa odrębne zakony: świętego Łazarza i świętego Jana. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy. Wszystkim ratownikom medycznym życzymy pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratownictwo medyczne to system organizacyjny polegający na zwartej i skoordynowanej gotowości ludzi, zasobów i jednostek organizacyjnych uruchamianych w trybie pilnym celem opanowania nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.