18 lipca 2024

42. Zgromadzenie Delegatów IFMSA-Poland

„Gazeta Lekarska” objęła patronatem medialnym 42. Zgromadzenie Delegatów IFMSA-Poland, które już za kilka tygodni odbędzie się pod Warszawą.

Foto: pixabay.com

Uczestnicy będą nie tylko podejmować decyzje co do stanowiska stowarzyszenia na temat bieżących zagadnień w sferze służby zdrowia oraz szkolić się ze zdrowia publicznego.

Motywem przewodnim 42. Zgromadzenia Delegatów jest medycyna stylu życia, nawiązująca do narastającego problemu społecznego związanego z coraz częstszym występowaniem szeregu chorób cywilizacyjnych tj. cukrzyca, depresja czy nadciśnienie tętnicze.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. W ramach swej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny – IFMSA (International Federation of Medical Students Associations).

IFMSA jest największą na świecie organizacją studencką. Poprzez 137 organizacji krajowych należą do niej studenci ze 126 państw. W ramach IFMSA działa ponad 1,3 mln młodych ludzi na świecie. IFMSA ma swój zarząd wybierany raz w roku na walnym zebraniu. W skład zarządu IFMSA wchodzi prezydent oraz wiceprezydenci ds.: zewnętrznych, aktywności, finansów, członków, PR i komunikacji, budowania kompetencji. Siedzibą IFMSA jest Ferney-Voltaire we Francji. Siedziba ta jest wspólna z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Lekarzy.