17 lipca 2024

7 mld zł w ramach Subfunduszu Modernizacji Podmiotów Leczniczych

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że Subfundusz Modernizacji Podmiotów Leczniczych poprawi jakość, dostępność i bezpieczeństwo świadczeń opieki zdrowotnej dzięki nowym inwestycjom w infrastrukturę ochrony zdrowia.

Foto: twitter.com/MZ_GOV_PL

W ramach Funduszu Medycznego wyodrębniono cztery subfundusze: Infrastruktury Strategicznej, Rozwoju Profilaktyki, Terapeutyczno-Innowacyjny oraz Modernizacji Podmiotów Leczniczych.

Dzięki Subfunduszowi Modernizacji Podmiotów Leczniczych do 2029 roku na modernizacje szpitali trafi ok. 7 mld zł – poinformował w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej zorganizowanej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie.

– Niezależnie od przygotowań do czwartej fali koronawirusa pracujemy również razem ze szpitalami klinicznymi nad przyśpieszeniem procesu modernizacji całego szpitalnictwa w Polsce. Pierwszym ważnym elementem jest modernizacja infrastruktury. W najbliższych latach, dzięki środkom z „Polskiego Ładu” oraz z UE, znacząco wzrosną nakłady na ten cel – powiedział minister Adam Niedzielski.

Cele Subfunduszu Modernizacji Podmiotów Leczniczych

Subfundusz obejmuje działania w następujących trzech obszarach:

 • wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych,
 • wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego,
 • wymiana łóżek szpitalnych.

Jak informuje resort zdrowia, Subfundusz Modernizacji Podmiotów Leczniczych będzie wdrażany poprzez ustanowienie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia Programu inwestycyjnego Modernizacji Podmiotów Leczniczych. Wybór wniosków o dofinansowanie nastąpi w drodze konkursów, które zorganizuje i przeprowadzi minister zdrowia.

Dofinansowanie odbywać się będzie w formie dotacji celowej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy podmiotem leczniczym a resortem. Wsparcie jest adresowane do podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Subfundusz Modernizacji Podmiotów Leczniczych w liczbach

Pierwsze nabory wniosków w ramach Subfunduszu Modernizacji Podmiotów Leczniczych zaplanowane są na IV kwartał 2021 r.:

 • 698 mln zł – rozwój infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych, tj. przekształcenie istniejących łóżek (oddziałów) w łóżka opieki długoterminowej
 • 126 mln zł – wsparcie ratownictwa medycznego, tj. budowa i modernizacja lądowisk/lotnisk przy Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych
 • 129 mln zł – wymiana łóżek szpitalnych

Cele inwestycyjne zaplanowane w ramach SMPL:

 • 177 zmodernizowanych i doposażonych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki w zakresie opieki długoterminowej
 • 60 zmodernizowanych i doposażonych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu geriatrii
 • 90,3 tys. wymienionych łóżek szpitalnych (w tym 4,5 tys. łóżek intensywnej opieki medycznej)
 • 15 tys. nowych łóżek utworzonych w opiece długoterminowej
 • 1 tys. nowych łóżek utworzonych w geriatrii
 • 387 zmodernizowanych o doposażonych jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • 422 zakupionych ambulansów
 • 22 doposażonych baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego