Ograniczyć emigrację lekarzy specjalistów?

Dostęp pacjentów do lekarzy różnych specjalności jest jednym z elementów zapewniających właściwą realizację prawa do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. W związku z niewystarczającą liczbą lekarzy specjalistów w niektórych dziedzinach medycyny, Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministra Zdrowia o informację nt. planowanych działań służących ograniczeniu tego problemu.

Foto: Marta Jakubiak

Pomimo tego, że zbyt mała liczba lekarzy niektórych specjalności w stosunku do potrzeb społeczeństwa była już przedmiotem wystąpień Rzecznika Praw Pacjenta oraz licznych organów i instytucji, w tym Najwyższej Izby Kontroli, problem ten nadal jest aktualny.

Według informacji przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta przez konsultantów krajowych poszczególnych dziedzin medycyny, największe braki występują w specjalnościach:

 • pediatria,
 • chirurgia ogólna,
 • chirurgia dziecięca,
 • diabetologia,
 • genetyka kliniczna,
 • medycyna rodzinna,
 • kardiologia dziecięca,
 • nefrologia dziecięca,
 • alergologia,
 • geriatria.

Konsekwencje niewystarczającej liczby lekarzy specjalistów widać na przykładzie liczby geriatrów w Polsce – z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że w Polsce są rejony, w których w czasie objętym kontrolą (tzn. do połowy 2014 roku) nie było ani jednego szpitalnego łóżka geriatrycznego i ani jednej poradni geriatrycznej.

Zdaniem Rzecznika taka sytuacja powoduje, że opieka nad osobami w podeszłym wieku, realizowana zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy medycznej, jest znacznie utrudniona.

Mając na uwadze dobro pacjentów oraz zapewnienie im dostępu do leczenia specjalistycznego, w piśmie do ministra Konstantego Radziwiłła, Rzecznik wskazał na potrzebę wprowadzania kompleksowych zmian obejmujących zarówno przepisy dotyczące kształcenia lekarzy, jak i programów kształcenia przed- i podyplomowego.

Aby ograniczyć emigrację lekarzy po zakończeniu szkoleń w ramach rezydentury, Rzecznik zaproponował także rozważenie możliwości wprowadzenia wymogu uczestnictwa w takich szkoleniach od przepracowania przez nich określonego czasu w Polsce, w systemie ubezpieczeń zdrowotnych.

Propozycje te Rzecznik Praw Pacjenta przekazał ministrowi wraz z prośbą o informację nt. aktualnych i planowanych działań legislacyjnych oraz organizacyjnych podejmowanych w celu ograniczenia zjawiska niewystarczającej liczy specjalistów w niektórych dziedzinach medyczny.

Powiązane aktualności

Jeden komentarz

Skomentuj
 1. Avatar
  ada90
  Gru 17, 2015 - 05:54 PM

  Niech Izba Lekarska zacznie głośno mówić że studia anglojęzyczne to nic innego jak zachęta do emigracji dla Polaków a dla wielu obcokrajowców mozliwośc uzyskania dyplomu tańszym kosztem nich w swoich krajach

  ODPOWIEDZ

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.