Samorząd lekarski a Polonia medyczna

Współpraca lekarzy i lekarzy dentystów z Polakami mieszkającymi za granicą oraz lekarzami i stomatologami z zagranicy jest nie do przecenienia – zgodnie mówili uczestnicy panelu dyskusyjnego, który odbywa się w trzecim dniu IX Kongresu Polonii Medycznej i II Światowego Zjazd Lekarzy Polskich.

Foto: Marta Jakubiak

Na początku prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wspominał przypadającą właśnie dziś kolejną rocznicę tzw. wyborów czerwcowych (były to pierwsze częściowo wolne wybory w historii Polski po drugiej wojnie światowej). – Sam cudem uniknąłem internowania – powiedział. Dużo uwagi poświęcił pomocy udzielanej lekarzom z Ukrainy.

Prezydent Europejskiej Organizacji Regionalnej Światowej Federacji Dentystycznej (ERO-FDI) Anna Lella omówiła współpracę międzynarodową realizowaną przez samorząd lekarski. – Nie sposób działać we wszystkich organizacjach międzynarodowych – podkreśliła dr Lella. Dodała, że Naczelna Izba Lekarska po dokonanej analizie zdecydowała się uczestniczyć w pracach tylko tych, w których działalność przynosi polskim lekarzom i lekarzom dentystom największe korzyści.

– Polska jest gospodarzem wielu wydarzeń ważnych dla naszego środowiska. W tym roku odbędzie się w Poznaniu Światowy Kongres Dentystyczny. Liczymy również na obecność Polonii medycznej w tym wydarzeniu – powiedziała prezydent ERO-FDI.

Historię i działalność Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczną NRL opowiedział Jerzy Friedigier. – Praktyczna, codzienna działalność skupia się na poziomie okręgowych izb lekarskich. Większość okręgowych izb, o ile nie wszystkie, mają kontakty zagraniczne – powiedział wiceprezes NRL Romuald Krajewski.

– „Gazeta Lekarska” jest otwarta, aby szerzej otworzyć swe łamy dla Polonii medycznej. Chętnie będziemy pisali o sprawach polskich lekarzy przebywających poza granicami – podkreślił redaktor naczelny „Gazety Lekarskiej” Ryszard Golański.


Więcej o IX Kongresie Polonii Medycznej i II Światowym Zjeździe Lekarzy Polskich (relacje i zdjęcia) tutaj.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.