NRL udostępni pytania testowe LEK, LDEK i PES?

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych Mariusza Klenckiego pismo z prośbą o udostępnienie w wersji elektronicznej pytań testowych z egzaminów LEK i LDEK oraz pytań z egzaminu PES ze wszystkich specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

Foto: freeimages.com

„Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2016 r., sygn. akt K 8/16, wydanym na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej, pytania egzaminacyjne z Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES), które się już odbyły, podlegają udostępnieniu.

Przepisy art. 16r ust. 12 zd. 2 oraz art. 14a ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które ograniczały dostęp do pytań egzaminacyjnych zostały uznane za niezgodne z Konstytucją.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, reprezentując samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów, którego zadaniem jest, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2016, poz. 522), między innymi podejmowanie działań na rzecz ochrony zawodu lekarza oraz reprezentowanie interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu, zwracam się do Pana z prośbą o udostępnienie Naczelnej Radzie Lekarskiej w wersji elektronicznej pytań testowych z egzaminów LEK i LDEK oraz pytań z egzaminu PES ze wszystkich specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie budzi wątpliwości, że pytania egzaminacyjne powinny być jawne. Przewidując duże zainteresowanie lekarzy i lekarzy dentystów tymi pytaniami celowe jest ich umieszczenie w jednym miejscu z możliwością pobrania przez zainteresowanych. Naczelna Izba Lekarska deklaruje udostępnienie serwerów celem publikacji testów na swojej stronie internetowej.

W imieniu samorządu lekarskiego proponuję zorganizowanie wspólnego spotkania przedstawicieli Centrum Egzaminów Medycznych oraz Komisji Kształcenia Medycznego Naczelnej Rady Lekarskiej celem omówienia, z jakiego okresu pytania będą przekazane samorządowi lekarskiemu oraz celem ustalenia formy ich przekazania.”.


18 czerwca młodzi lekarze przeszli spod gmachu Ministerstwa Zdrowia pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. W trakcie specjalizacji chcą zarabiać równowartość dwóch średnich pensji krajowych, domagają się także poprawy warunków kształcenia. Galeria ponad 100 zdjęć z manifestacji rezydentów do zobaczenia tutaj.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.