Małopolska: informatyzacja i specjalistyka

W nowej perspektywie funduszy europejskich na lata 2014-2020, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, sektor ochrony zdrowia wsparcie otrzyma przede wszystkim w obszarze informatyzacji i modernizacji placówek medycznych. 

Rynek w Krakowie. Foto: imageworld.pl

W ramach programu „Infrastruktura ochrony zdrowia” placówki o znaczeniu regionalnym i subregionalnym mają szanse na dotacje przeznaczone m.in. na zakup specjalistycznych urządzeń medycznych oraz rozwój usług specjalistycznych.

Wsparcie przede wszystkim trafi na projekty w dziedzinie onkologii, psychiatrii, geriatrii i neurologii, a także w zakresie dotyczącym chorób układu krążenia, układu oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz opieki nad matką i dzieckiem.

W ramach osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska podmioty lecznicze dostaną szansę na skorzystanie z dofinansowania na zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (tzw. e-zdrowie).

Natomiast lekarze i lekarze dentyści będą mogli ubiegać się o wsparcie na takich zasadach, jak inni przedsiębiorcy. Zaplanowane są także dotacje dla osób, które chcą założyć firmę. Niestety nie jest jeszcze znana data rozpoczęcia wdrażania programu i ogłoszenia pierwszych konkursów.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.