Które specjalizacje z wyższym wynagrodzeniem zasadniczym?

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 października 2017 r. pod pozycją 2017 ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury.

Foto: pixabay.com

Jak wiadomo treść tego rozporządzenia była jednym z przedmiotów sporu między protestującymi lekarzami rezydentami a Ministrem Zdrowia. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 31 października 2017 r., z mocą od dnia 1 lipca 2017 r.

Taki retroaktywny skutek rozporządzenia oznacza, że lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w ramach rezydentury otrzymają podwyżki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane w tym rozporządzeniu z wyrównaniem liczonym od dnia 1 lipca 2017 r.

Rozporządzenie wprowadza dwie tabele określające poziom wynagrodzeń zasadniczych rezydentów. Pierwsza tabela wynagrodzeń dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. oraz we wcześniejszych postępowaniach kwalifikacyjnych.

Druga tabela określa wynagrodzenia zasadnicze dla rezydentów, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w roku 2017 i w kolejnych postępowaniach kwalifikacyjnych.

Już na etapie prac legislacyjnych nad rozporządzeniem padało wiele – moim zdaniem niepozbawionych racji – uwag krytykujących takie różnicowanie płac rezydentów w zależności od tego, kiedy rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne.

Zgodnie z tabelą określającą wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla rezydentów, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania rezydentury w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnych w 2017 r. lub w poprzednich postępowaniach kwalifikacyjnych, wysokość wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2017 r. będzie wynosiła 3570 zł w pierwszych dwóch latach rezydentury i wzrośnie do 3891 zł po dwóch latach rezydentury.

Dla piętnastu specjalizacji wymienionych w tej tabeli wysokość wynagrodzenia od 1 lipca 2017 r. będzie wyższa i będzie kształtowała się na poziomie 4070 zł, a po dwóch latach specjalizacji – 4391 zł. Specjalizacje z wyższym wynagrodzeniem to:

 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • chirurgia onkologiczna
 • geriatria
 • hematologia
 • medycyna ratunkowa
 • medycyna rodzinna
 • neonatologia
 • neurologia dziecięca
 • onkologia i hematologia dziecięca
 • onkologia kliniczna
 • patomorfologia
 • pediatria
 • psychiatria dzieci i młodzieży
 • radioterapia onkologiczna
 • stomatologia dziecięca.

Natomiast zgodnie z tabelą określającą wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla rezydentów, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania rezydentury w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. lub w kolejnych postępowaniach kwalifikacyjnych, wysokość wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2017 r. będzie wynosiła 3570 złotych.

Dla dwudziestu specjalizacji wymienionych w tabeli wysokość tego wynagrodzenia od 1 lipca 2017 r. będzie wynosiła 4770 zł. Te specjalizacje z wyższym wynagrodzeniem to:

 • anestezjologia i intensywna terapia
 • chirurgia onkologiczna
 • geriatria
 • hematologia
 • medycyna ratunkowa
 • medycyna rodzinna
 • neonatologia
 • neurologia dziecięca
 • onkologia i hematologia dziecięca
 • onkologia kliniczna
 • patomorfologia
 • pediatria
 • psychiatria dzieci i młodzieży
 • radioterapia onkologiczna
 • stomatologia dziecięca
 • chirurgia ogólna
 • choroby wewnętrzne
 • kardiologia dziecięca
 • ortodoncja
 • psychiatria.

Należy przypomnieć, że projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczący wynagrodzeń rezydentów był opiniowany przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w stanowisku nr 62/17/P-VII z dnia 6 października 2017 r. Prezydium negatywnie zaopiniowało projekt, wskazując, iż nie realizuje on postulatu zawartego w apelu nr 7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r., w którym Krajowy Zjazd Lekarzy przyjął, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w trybie rezydentury powinno być ustalone na poziomie dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Prezydium uznało, że wysokość wynagrodzenia lekarzy rezydentów określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia jest daleka od poziomu oczekiwanego przez Krajowy Zjazd Lekarzy.

MK

Źródło: ZRP NIL

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.