Nowe wyzwania na 60. urodziny UEMS

Właśnie zakończyliśmy wiosenne posiedzenie Rady UEMS, na które otrzymaliśmy zaproszenie od Kolegów z Maroka. Było to pierwsze posiedzenie Rady UEMS w Afryce.

Posiedzenie UEMS w Warszawie
Foto: MT

Odległe wyjazdy, chociaż zwykle nie są bardziej kosztowne, zawsze sprawiają zabieganym europejskim lekarzom sporo kłopotów.

Wystarczy jednak zobaczyć, jak ogromne znaczenie ma obecność dużej organizacji europejskiej dla miejscowych specjalistów i środowiska, aby wszystkie kłopoty uznać za nieistotne. Nieprawdopodobnie gościnni i serdeczni koledzy z Maroka zapewnili doskonałe warunki oraz bezbłędną organizację.

Maroko ma 35 mln ludności i tylko 30 tys. lekarzy z izbą lekarską zorganizowaną na wzór Francji. Członkiem UEMS jest zrzeszenie lekarzy specjalistów praktykujących prywatnie. Chcą oni korzystać z doświadczeń i wsparcia lekarzy europejskich w organizacji szkolenia, egzaminów, doskonalenia zawodowego.

W żadnym z trzech wypełnionych posiedzeniami dni nie udało nam się zakończyć obrad w przewidzianym czasie, ale nikt chyba tego nie żałował. Pomimo trudnych tematów dyskusja była ciekawa i za duży sukces uważam niezwykle pozytywną atmosferę obrad, wspólne poszukiwanie dobrych rozwiązań, zamiast wymyślania problemów.

Największym problemem był projekt wspólnego portalu do zarządzania finansowego. W organizacji składającej się z ponad 60 bardzo samodzielnych, dużych grup rozproszonych po całej Europie, takie propozycje, związane z dodatkowymi kosztami, zawsze budzą sporo emocji. Trzeba było równie emocjonalnie apelować o ścisłą współpracę. Apel pomógł i mam nadzieję, że ostatni etap porządkowania zarządzania finansami będzie wkrótce za nami.

Wyzwań nam nie brakuje. Europejska platforma tworzenia i udostępniania programów kształcenia specjalizacyjnego we wszystkich specjalnościach „europejskich”, czyli wyliczonych w aneksie V dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji oraz standaryzacja egzaminów europejskich to dwa najbardziej oczywiste przykłady.

Koledzy z European Board and College of Obstetrics and Gynaecology, Sekcji UEMS w dziedzinie położnictwa i ginekologii, przedstawili organizację i bardzo dobre działanie grupy młodych lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie. Prezydentem European Network of Trainres in OG jest obecnie doktor Agnieszka Horała z Polski.

Podobne, ale mniej zorganizowane grupy istnieją w innych specjalnościach. Kolejnym zadaniem dla UEMS będzie zorganizowanie wymiany doświadczeń pomiędzy tymi grupami i stworzenie w naszej organizacji jeszcze jednej struktury, która umożliwi także właściwe uwzględnienie w programach szkolenia i w egzaminach opinii szkolących się młodych lekarzy.

Będziemy też mogli znacznie rozszerzyć nasze europejskie działania polityczne. UEMS zdecydowanie koncentruje się na działaniach użytecznych, praktycznych i potrzebnych lekarzom specjalistom. Większość naszych propozycji jest wdrażana na zasadzie dobrowolności, poprzez aktywność członków UEMS i towarzystw naukowych. Część jednak wymaga zapewnienia warunków zależnych od polityków. Do tego też potrzeba wspólnego działania.

Aby te projekty podjąć, konieczny jest udział wszystkich sekcji, komisji, grup roboczych i ogromna wola współpracy. Niezbędne jest też zaangażowanie do wspólnych celów środków, których w UEMS na szczęście nie brakuje. Są one jednak wewnętrznie podzielone pomiędzy różnymi strukturami. W ciągu ostatnich lat udaje nam się coraz skuteczniej budować wzajemne zaufanie, współpracę i zaangażowanie we wspólne cele całej organizacji.

UEMS w tym roku obchodzi 60. urodziny i cieszę się, że przy tej okazji będziemy mogli mówić o bardzo licznych, konkretnych działaniach, z których korzystają lekarze w Europie i na innych kontynentach oraz o planach na przyszłość. Po kilku trudnych i dla mnie bardzo pracowitych latach możemy już spokojniej myśleć o przyszłości UEMS. Na posiedzeniu Rady w Maroku było to bardzo dobrze widoczne.

Romuald Krajewski
Prezydent Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.