NROZ na spotkaniu rzeczników zawodów zaufania publicznego

Jakie są uprawnienia stron postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej? Czy, i w jakim zakresie, stosuje się przepisy o postępowaniu przygotowawczym, wskazane w kodeksie postępowania karnego? Do kogo rzecznik kieruje informację o wszczęciu postępowania wyjaśniającego?

NROZ Grzegorz Wrona w czasie XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy
Foto: Marta Jakubiak

To tylko niektóre pytania, na które odpowiadali Główni/Naczelni Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej/Dyscyplinarnej zawodów zaufania publicznego podczas kolejnego już spotkania konsultacyjnego w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

W piątkowym spotkaniu wzięli udział: Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej lek. Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Aptekarskiej mgr farm. Kazimierz Jura, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Rafał Michałowski, Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych mgr Ewa Brzezińska, Główny Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych r.pr. Jarosław Sobutka, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury adw. Grzegorz Fertak oraz przedstawiciel Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Podczas dyskusji wyłoniły się zarówno podobieństwa, jak i różnice w postępowaniach prowadzonych przez rzeczników poszczególnych zawodów zaufania publicznego, wynikające z ustaw, rozporządzeń, regulaminów urzędowania rzeczników. Wymiana uwag i doświadczeń z pewnością przyczyni się do usprawnienia postępowań w przyszłości. Podczas kolejnego spotkania, które odbędzie się w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, rzecznicy skoncentrują się na problemie przedstawienia zarzutów.

Źródło: NIL

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.