15 lipca 2024

Amerykańskie Towarzystwo Gastroenterologiczne zaleca aspirynę w profilaktyce

Amerykańskie Towarzystwo Gastroenterologiczne (American Gastroenterological Association) opublikowało aktualizację zaleceń profilaktyki farmakologicznej nowotworów jelita grubego.

Krystaliczny kwas acetylosalicylowy. Foto: Steve Mike Neef / CC BY SA 3.0

Stosowanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) zalecane jest u osób poniżej 70. r.ż., ze spodziewanym czasem przeżycia ponad dziesięć lat, bez ryzyka krwawień oraz z co najmniej 10 proc. ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej w ciągu najbliższej dekady.

Autorzy zaleceń wskazują, że wyniki badań dotyczące stosowania tej terapii w starszej populacji są niejednoznaczne, w związku z czym przed ewentualnym rozpoczęciem profilaktyki farmakologicznej należy rozważyć indywidualne ryzyko krwawień.

Aspirynę można zastosować również wśród chorych po leczeniu nowotworu jelita grubego. Cytowane badania kliniczne, na których oparto zalecenia udowodniły, że przyjmowanie 81-325 mg kwasu acetylosalicylowego zmniejszało ryzyko nawrotu gruczolaków jelita.

W wytycznych poruszono również kwestię stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (innych niż aspiryna), metforminy, wapnia, witaminy D, kwasu foliowego oraz statyn. Stosowanie metforminy w ramach profilaktyki farmakologicznej dopuszczono warunkowo tylko wśród osób chorujących na cukrzycę.

Pozostałe leki, ze względu na brak skuteczności w badaniach klinicznych, nie są zalecane do stosowania w profilaktyce nowotworów jelita grubego.

Źródło: https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M16-0577