18 lipca 2024

Anestezjolodzy krytycznie o pakietach

Prezentujemy stanowisko Związku Zawodowego Anestezjologów dotyczące kryzysowej sytuacji w ochronie zdrowia datowane na 6 stycznia 2015 roku.

Związek Zawodowy Anestezjologów wyraża swoją dezaprobatę dla sposobu wdrażania przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązań systemowych dotyczących pakietu onkologicznego i kolejkowego.

Wprowadzenie pakietu onkologicznego i kolejkowego mających na celu zwiększenie dostępu do leczenia w szczególności pacjentów onkologicznych oprócz problemów organizacyjnych spowoduje między innymi zwiększenie liczby udzielanych świadczeń oraz zwiększenie obciążenia dodatkową pracą personelu medycznego.

Brak znaczącego wzrostu nakładów publicznych przeznaczanych na ochronę zdrowia w tym roku w ocenie ZZA stanowi główną przyczynę sytuacji kryzysowej, co w konsekwencji powoduje, że cele w przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia reformie nie są możliwe do zrealizowania.

ZZA ponadto uważa za skandaliczne niektóre wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia dotyczące środowiska lekarskiego, które zarówno podważają zaufanie pacjentów do lekarzy, jak również ich antagonizują i powodują eskalację konfliktu. Sytuacja kryzysowa dotyczy nie tylko podstawowej opieki zdrowotnej lecz także ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i lecznictwa szpitalnego. Wymaga ona w trybie pilnym wprowadzenia nowych rozwiązań uzgodnionych przez Ministerstwo Zdrowia ze środowiskiem medycznym.

ZZA apeluję do Ministra Zdrowia odpowiedzialnego za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli do wznowienia dialogu społecznego ze środowiskiem medycznym uwzględniając dobro i bezpieczeństwo zdrowotne obywateli.

Za Zarząd Główny ZZA

Przewodniczący ZG ZZA
Jerzy Wyszumirski