18 lipca 2024

Ból nowotworowy – dwa ciekawe badania

Okazuje się, że kannabinoidy niekoniecznie zmniejszają ból nowotworowy, ale działanie takie wykazuje akupunktura.

Foto: pixabay.com

Wyniki metaanalizy, opublikowanej w „BMJ Supportive & Palliative Care”, obejmującej pięć badań klinicznych z randomizacją, wydają się przeczyć skuteczności kannabinoidów w walce z bólem nowotworowym.

W badaniach  stosowano doustny spray zawierający mieszaninę 1:1 tetrahydrokannabinolu (THC) i kannabidiolu (CBD). Nie wykazano zmiany w średnim nasileniu bólu u chorych otrzymujących kannabinoidy w stosunku do grupy placebo.

Autorzy badania zastrzegają, że na rynku medycznym dostępna jest szeroka gama produktów zawierających kannabinoidy w różnych mieszaninach, proporcjach i stężeniach, co powoduje, że uzyskanych wyników nie można w prosty sposób przełożyć na wszystkich chorych.

Z kolei w „Jama Oncology” ukazała się metaanaliza dotycząca skuteczności akupunktury w leczeniu nowotworowego bólu (objęła 31 badań klinicznych, w tym 17 z randomizacją). Pomimo znacznej heterogenności analizowanych badań wykazano zmniejszenie nasilenia bólu u osób poddawanych akupunkturze.

Dawki leków przeciwbólowych stosowanych równolegle z akupunkturą były istotnie mniejsze niż w grupie osób otrzymujących tylko leczenie farmakologiczne. Pomimo licznych dowodów na skuteczność akupunktury, dołączenie jej do standardowych metod onkologicznych jest trudne m.in. ze względu na wysokie koszty terapii i brak refundacji.