14 lipca 2024

Budżet NFZ na 2016 rok – plusy i minusy

Plan finansowy na przyszły rok, który opracował Narodowy Fundusz Zdrowia, zyskał już pozytywne opnie sejmowych komisji: zdrowia i finansów publicznych. Wymaga teraz wspólnej akceptacji ministrów: zdrowia i finansów. Jak oceniają go eksperci?

Foto: Lidia Sulikowska

Narodowy Fundusz Zdrowia planuje przychody w wysokości 72 365 683 tys. zł. Dynamika w stosunku do planu na rok 2015 jest na poziomie 4,3 proc.

Zenon Wasilewski, ekspert ds. prawa medycznego Business Centre Club, uważa, że przyszłoroczny budżet na wydatki w ochronie zdrowia jest oparty o realia ekonomiczne i prawne. Dodaje, że pomimo zgłaszanych przez przedsiębiorców uwag i zastrzeżeń, zasługuje mimo wszystko na poparcie.

Zdaniem eksperta BCC, największe minusy budżetu NFZ na rok 2016 to:

 • Budżet NFZ co prawda rośnie, jednakże w relacji do PKB jest to niewielki wzrost – tylko o 0,27 proc. To zbyt mało.
 • Finansowanie szpitali, przede wszystkim powiatowych, jest nieadekwatne do roli, jaką spełniają w systemie ochrony zdrowia. Koniecznością jest zwiększenie środków finansowych na kontraktowanie świadczeń w szpitalach powiatowych.
 • Niewielki wzrost nakładów na leczenie psychiatryczne (w tym uzależnień), które miało być jednym z priorytetów.
 • Zmieniony sposób refundacji leków. Kwota przeznaczona na refundację leków zmniejszyła się z 7,7 mld zł do 7,6 mld zł. Jej zwiększenie uzależnione jest od zwolnienia rezerwy w wysokości 603 mln zł przeznaczonej na świadczenia zdrowotne lub refundację leków, jednak nie ma żadnej gwarancji, że zostaną one wykorzystane na refundację.
 • Minimalny wzrost (o 35 mln zł) nakładów na stomatologię, które łącznie wyniosą 1,79 mld zł (co stanowi 2,56 proc. udziału w całości funduszu).
 • Brak zwiększenia wydatków na rehabilitację i lecznictwo uzdrowiskowe.
 • Nie zaplanowano wzrostu dotacji na realizację zadań Zespołów Ratownictwa Medycznego.
 • Nieznaczny wzrost środków na finansowanie szpitali powiatowych, których sytuacja finansowa systematycznie ulega pogorszeniu.

A jakie są plusy przyszłorocznego planu finansowego Fundusz? Zenon Wasilewski zwraca uwagę na:

 • Znaczący wzrost nakładów na Podstawową Opiekę Zdrowotną (o 20,9% proc. z obecnych 7,7 mld zł do 9,4 mld zł).
 • Uwzględnienie w podziale środków dla POZ wzrostu stawki kapitacyjnej lekarza, pielęgniarki i położnej.
 • Przeznaczenie na lecznictwo szpitalne 43,5 proc. wszystkich środków (ponad 5 proc. wzrostu) – przede wszystkim na świadczenia wysokospecjalistyczne.
 • Wzrost nakładów na Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną (o 3,5 proc.)
 • Zwiększone nakłady na opiekę paliatywną i hospicja z 384 mln zł na 414 mln zł.
 • Uwzględnienie rezerwy dotyczącej projektowanych zmian ustawy o informatyzacji i wydaniu kart ubezpieczenia zdrowotnego, karty profesjonalisty oraz kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej w ochronie zdrowia.

Źródło: BCC


Więcej o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia piszemy tutaj.