18 lipca 2024

Ciężka choroba a ryzyko samobójstwa

Rozpoznanie ciężkiej choroby wywołuje silny stres, co może powodować depresję i inne zaburzenia psychiczne – poinformował „The Lancet Regional Health”.

Foto: pixabay.com

W „The Lancet Regional Health” opublikowano badanie, w którym sprawdzono czy ciężka choroba (np. zaawansowany nowotwór, przewlekły zespół wieńcowy, przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroby neurodegeneracyjne) zwiększa ryzyko popełnienia samobójstwa.

Okazało się, że u chorych na zaawansowane nowotwory było ono ponad 2-krotnie większe, u pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym – 1,7-krotnie, u osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) – ponad 2,2-krotnie. Ryzyko wzrosło aż 12-krotnie u pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi.

Badanie potwierdza konieczność objęcia osób z przewlekłymi chorobami kompleksową opieką zapewniającą wsparcie psychologiczne i psychiatryczne.