15 lipca 2024

Dlaczego społeczeństwo potrzebuje seniorów?

Jednym z sukcesów ostatniego ćwierćwiecza jest wydłużenie wieku życia i poprawa jego jakości u osób starszych – powiedział senator Mieczysław Augustyn otwierając wczorajszą konferencję „Społeczeństwo potrzebuje seniorów. Nowa aktywność społeczna osób starszych”, która odbyła się w Senacie.

 

Foto: Michał Józefaciuk

Mieczysław Augustyn zaapelował, żeby na zachodzące zmiany demograficzne, związane ze starzeniem się naszego społeczeństwa, nie patrzeć wyłącznie jako na obciążenie, ale potraktować je jako szansę na twórcze spożytkowanie ogromnego potencjału seniorów. To seniorzy są „nośnikiem pamięci” świadczącej o naszej tożsamości.

Nowa umowa społeczna?

Na zapewnienie godnych warunków życia i opieki osobom starszym nie można patrzeć tylko z wąskiej perspektywy. Zdaniem Ireny Wóycickiej z Kancelarii Prezydenta RP, ta kwestia musi znaleźć się w kręgu polityk publicznych i być przedmiotem zainteresowania instytucji państwowych. Potrzebna jest kompleksowa polityka senioralna oraz nowa umowa społeczna, która uwzględniłaby zmieniające się czynniki demograficzne. W kontekście rozwiazywania problemów wieku starszego ważna również polityka zdrowia publicznego, o przyjęcie której apeluje prezydent Bronisław Komorowski.

 

Długofalowe spojrzenie

Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Marzena Breza, przypomniała założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce, przyjętej przez rząd w grudniu ubiegłego roku. Jej celem jest wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia samodzielnego i niezależnego życia, nawet mimo występowania pewnych funkcjonalnych ograniczeń.

Sztuka dobra na wszystko

Artysta plastyk, a jednocześnie teolog duchowości, Jolanta Maj, mówiła z kolei o potrzebie rozwijania potencjału twórczego osób starszych poprzez sztukę. Taka terapia to nieoceniona pomoc nie tylko w uaktywnianiu osób starszych, ale również w leczeniu doskwierających im dolegliwości psychicznych i somatycznych.

W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń skupiających seniorów oraz ofiary prześladowań represji okresu wojennego i powojennego. Jej organizatorem była senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie oraz Fundacją Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość.

Źródło: Senat