18 lipca 2024

Doskonalenie zawodowe lekarzy. Bezpiecznie i zgodnie z prawem

Chodzi o to, aby jak najlepiej wykorzystać czas lekarza i pacjenta. Z Jędrzejem Stępniowskim, wspólnikiem kancelarii dotlaw, specjalizującej się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw z branży IT, nowych technologii i ochrony zdrowia, rozmawia Lucyna Krysiak.

Foto: arch. prywatne

Jak rozumieć hybrydowy model opieki nad pacjentem?

To model łączący klasyczną opiekę lekarską, opartą na bezpośrednim kontakcie z pacjentem podczas wizyty w gabinecie, z opieką wirtualną, stosującą zdobycze technologii, czyli szeroko pojętą telemedycyną, w skład której wchodzą m.in. telekonsultacje, zdalne monitorowanie zdrowia, czat.

Model ten niesie szereg uwarunkowań prawnych, o których lekarze najczęściej nie wiedzą. Moją rolą, jako prawnika prowadzącego szkolenia w tym zakresie, jest przedstawienie hybrydowego modelu opieki nad pacjentem w kontekście obowiązującego prawa. Chodzi o to, aby działać zgodnie z prawem i nie popaść w kłopotliwe oraz ryzykowne sytuacje, których konsekwencje mogą być dla lekarzy znaczące.

Szkolenie w tym zakresie, organizowane przez Ośrodek Kształcenia COBIK Naczelnej Izby Lekarskiej, odbyło się 19 grudnia. Skąd zapotrzebowanie na edukację na ten temat? Czy kryją się za tym pandemia i praca zdalna?

Pandemia i praca zdalna przyczyniły się do rozwijania modelu hybrydowego opieki nad pacjentem, ale zamysł ma szerszy zasięg. Chodzi o to, aby jak najlepiej wykorzystać czas lekarza i pacjenta, aby w sytuacjach niewymagających wizyty w gabinecie posiłkować się kontaktem poprzez komunikatory.

Często pacjenci mają do lekarza pytania związane z zażywaniem leków i zagadnieniami dotyczącymi procesu leczenia. W takich przypadkach wizyta lekarska nie jest niezbędna, a w sytuacji osób starszych i przewlekle chorych obciąża dodatkowo chorego. Hybrydowy model pozwala też bardziej racjonalnie zarządzać kadrami i usługami medycznymi.

Jak duże jest zainteresowanie wśród lekarzy szkoleniami dotyczącymi hybrydowego modelu opieki medycznej?

Choć sama praca hybrydowa wzbudza zainteresowanie wśród lekarzy, to wciąż wydaje się z ich perspektywy i doświadczeń zawodowych mało dostępna. Dlatego zdecydowaliśmy się przygotować cykl szkoleń na ten temat. Pierwsze, jak już pani wspomniała, odbyło się w grudniu, kolejne w lutym przyszłego roku i będzie dotyczyć komunikacji na linii lekarz-pacjent w hybrydowym modelu opieki medycznej. Ostatnie szkolenie z tego cyklu przypada na maj, a tematem wiodącym będzie integracja rozwiązań telemedycznych z bezpośrednim i osobistym kontaktem z pacjentem.

Chcę jednak zaznaczyć, że hybrydowy model z prawnej perspektywy jest bardziej skomplikowany, ponieważ łączy ze sobą różne światy. Na przykład, teleporady muszą odbywać się w określonym reżimie prawnym, szczególnie jeśli prowadzi się je w placówkach POZ, które mają podpisane kontrakty z NFZ. Mamy też cały szereg przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa, które wpływają na obowiązki lekarzy i zatrudniających je podmiotów leczniczych.

Finalnie ostatnią grupą regulacji, która też wpływa na możliwość wykonywania pracy hybrydowej, są przepisy prawa pracy. Warto pamiętać, że podmiot leczniczy, który zatrudnia pracowników i umożliwia im pracę zdalną, ma obowiązek wdrożyć odpowiednie regulaminy wewnętrzne, które opisują zasady pracy zdalnej, jak i przeszkolić swój personel odnośnie tego, jak z punktu widzenia prawa ta praca ma wyglądać, by była legalna i bezpieczna dla lekarza i pacjenta.

Cykl zapowiadanych szkoleń ma trzy aspekty. Jakie?

Pierwszy to aspekt prawny, o którym już powiedziałem. Drugi to aspekt organizacyjny – nim zajmie się Tina Sobocińska, specjalistka w zakresie organizacji pracy hybrydowej działająca w międzynarodowych firmach. Należy pamiętać, że praca zdalna ma swoją specyfikę, dlatego tak ważne jest, aby stworzyć odpowiednie środowisko do takiej pracy. Konieczna jest znajomość i przestrzeganie określonych zasad, aby wdrożyć ją z sukcesem.

Trzecim aspektem – medycznym – zajmie się Joanna Gryglewicz, specjalistka chorób wewnętrznych oraz zarządzania w ochronie zdrowia, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie oraz Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. Tematem będzie technologia jako podstawa hybrydowego modelu opieki nad pacjentem w kontekście integracji rozwiązań telemedycznych z bezpośrednim i osobistym kontaktem z pacjentem.

W tym szkoleniu chodzi o to, aby wskazać uczestnikom, na co trzeba zwrócić uwagę przy wyborze rozwiązania, aby spełniało wszystkie trzy wspomniane aspekty pracy hybrydowej: bezpieczeństwo pod względem prawnym, odpowiednią organizację pracy i dopasowanie do potrzeb pacjenta.