19 lipca 2024

E-recepta: czy kod dostępu można podać przez telefon?

Co w sytuacji, kiedy pacjent zgubił otrzymany od lekarza w formie wydruku kod dostępu niezbędny do realizacji e-recepty? Czy można podać go przez telefon?

Foto: pixabay.com

Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia, że jest to dopuszczalne, ale tylko w wyjątkowych przypadkach i pod pewnym warunkiem.

Zgodnie z art. 96b prawa farmaceutycznego, kod do e-recepty może wydać tylko osoba, która ją wystawiała. Jeżeli był to lekarz, to tylko ten lekarz może pacjentowi taką informację przekazać, jednak jedynie po zweryfikowaniu tożsamości osoby dzwoniącej.

„W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach telemedycyny – z punktu widzenia ochrony danych osobowych, istotne jest właściwe zidentyfikowanie pacjenta. Niewłaściwa identyfikacja pacjenta może prowadzić do udostępnienia informacji osobie nieuprawnionej, która – jeśli dodatkowo dysponowałaby numerem PESEL pacjenta – mogłaby zrealizować receptę, podszywając się pod pacjenta. Potwierdzanie tożsamości rozmówcy powinno odbywać się przy zastosowaniu wdrożonych zasad zapewniających maksymalny poziom ochrony danych osobowych tak, aby udzielone informacje zostały przekazane wyłącznie osobie uprawnionej do uzyskania takich informacji” – napisano na stronie UODO.

W przypadku wątpliwości dotyczących tożsamości osoby dzwoniącej powinno się odmówić udzielenia takiej informacji. UODO ostrzega przed osobami, które w ostatnim czasie pojawiają się u przedsiębiorców i podają za kontrolerów Urzędu Ochrony Danych Osobowych. UODO informuje, że zanim pojawi się upoważniony do przeprowadzenia kontroli pracownik urzędu, dany podmiot zostanie uprzednio zawiadomiony o takiej wizycie pisemnie i telefonicznie, a pracownik przedstawi niezbędne upoważnienia.