18 lipca 2024

Edukacja zespołów sercowych i nie tylko!

„Gazeta Lekarska” objęła patronatem medialnym Transcatheter Heart Team Poland – jedną z najbardziej prestiżowych i merytorycznych konferencji o tematyce dotyczącej wad strukturalnych serca na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

Dyskusja w czasie ubiegłorocznej edycji konferencji THT Poland

Konferencja THT Poland poświęcona jest zagadnieniom przezcewnikowego leczenia chorób strukturalnych serca innowacyjnymi i bezpieczniejszymi dla pacjenta metodami.

Jej celem jest utworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz edukacji członków Zespołów Sercowych, a także prezentowanie najnowszych doniesień naukowych oraz osiągnięć technologicznych w tej dziedzinie. Konferencja ma na celu także zwiększenie dostępności dla pacjentów i opiekujących się nimi lekarzy do innowacyjnych metod leczenia w  kardiologii i kardiochirurgii oraz wymianę międzynarodowych i krajowych doświadczeń między najlepszymi specjalistami w Polsce i za granicą.

Chcemy też zwrócić uwagę decydentów na wciąż niewystarczające finansowanie najnowocześniejszych metod leczenia kardiologicznego, a co za tym idzie – na zbyt małą dostępność tych metod dla pacjentów w polskim systemie ochrony zdrowia wiedząc, że zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych to wciąż główna przyczyna umieralności w Polsce, a innowacyjne i małoinwazyjne metody leczenia kardiologicznego to odpowiedź na wyzwania starzejącego się polskiego społeczeństwa.

Celem konferencji jest również budowanie świadomości społecznej wśród różnych grup społecznych: kadry medycznej, pacjentów, decydentów i dziennikarzy celem poprawy przeżywalności oraz jakości życia u pacjentów z chorobami serca i naczyń. THT przy odpowiednim wsparciu i skutecznych działaniach w trosce o dobro pacjentów, ma szansę zostać najważniejszą flagową konferencją dotyczącą innowacyjnego małoinwazyjnego leczenia w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Co roku w wydarzeniu bierze w udział ponad 300 członków zespołów sercowych z Polski i Europy w tym lekarze, pielęgniarki, technicy medyczni. Tegoroczna, piąta już edycja THT Conference odbędzie się 1-2 marca 2018 roku w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie.

Głównymi tematami tegorocznej konferencji będą:

  • TAVI: przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej,
  • TMVI: przezcewnikowe leczenia wad zastawki mitralnej,
  • PAVTI: przezcewnikowe leczenia wad zastawki płucnej i trójdzielnej,
  • LAAC: przezcewnikowe zamknięcie uszka lewego przedsionka,
  • Nowoczesne metody obrazowania w chorobach strukturalnych serca.

Konferencja Transcatheter Heart Team Poland pozwoli także odpowiedzieć na wiele pytań zadawanych przez pacjentów, m.in:

  • W jaki sposób efektywnie finansować małoinwazyjne zabiegi kardiologiczne w Polsce?
  • Innowacyjne technologie kardiologiczne – drogie czy jednak w perspektywie tańsze dla systemu?
  • Jak wygląda proces kwalifikacji do zabiegu TAVI?
  • Nowe zalecenia oraz nowe wytyczne w leczeniu wad strukturalnych serca.

W tym roku zapraszamy decydentów, lekarzy, ekspertów z zakresu zarządzania ochroną zdrowia oraz dziennikarzy do debaty podczas specjalnej sesji systemowej: „Dostępność nowych technologii w leczeniu wad zastawkowych serca w Polsce.”

Dyrektorzy Transcatheter Heart Team Poland:

Prof. Adam Witkowski
Prof. Andrzej Ochała
Dr Maciej Dąbrowski
Dr Radosław Parma