17 lipca 2024

Odra to groźna choroba. Jakie są powikłania?

Osoby, które nie są odporne na odrę mogą zakazić się podczas wyjazdu zagranicę, gdzie istnieje możliwość kontaktu z osobami chorymi. Dodatkowo osoby chore przyjeżdżające do Polski z krajów, gdzie odnotowywane są przypadki odry, mogą stanowić źródło zakażenia dla jeszcze niezaszczepionych niemowląt lub nieszczepionych starszych dzieci i dorosłych.

Foto: Jarek Jaworski

Wzrostem zachorowalności na odrę interesuje się ostatnio wielu dziennikarzy. Kilka dni temu odbyła się konferencja pod hasłem „Czy musimy chorować na odrę”, w której przedstawiciele Głównego Inspektora Sanitarnego i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny odpowiadali na pytania dotyczące tej choroby zakaźnej (zobacz więcej).

Sala, co widać na zdjęciu, była wypełniona po same brzegi. My tymczasem przypomnijmy skutki zachorowania na odrę. Otóż powikłania w jej  przebiegu występują u ok. 30 proc. osób chorych, większość z nich występuje u dzieci do 5. roku życia oraz dorosłych powyższej 20 lat. Należą do nich:

 • zapalenie ucha środkowego występuje u 70-90 osób na 1000 chorych,
 • biegunka i silne odwodnienie organizmu występują u 80 osób na 1000 chorych,
 • zapalenie płuc występuje u 10-60 osób na 1000 chorych,
 • zapalenie mózgu występuje u 1 na 1000 chorych,
 • drgawki występują u 5 na 1000 chorych,
 • podostre stwardniające zapalenie mózgu występuje u od 1 na 1700 do 1 na 3300 chorych,
 • zgon występuje u 0,7-2 na 1000 chorych.

Do śmierci dochodzi zwykle w ciągu dwóch lat od pojawienia się symptomów. W okresie 2007-2011 w Europie wystąpiło 38 przypadków podostrego stwardniającego zapalenia mózgu. Wśród innych rzadkich powikłań należy wymienić:

 • małopłytkowość,
 • hypokalcemię,
 • zapalenie krtani,
 • zapalenie tchawicy,
 • zapalenie rogówki,
 • zapalenie wątroby,
 • zapalenie wyrostka robaczkowego,
 • zapalenie jelita grubego,
 • zapalenie osierdzia,
 • zapalenie mięśnia sercowego,
 • zapalenie kłębuszków nerkowych.