24 lipca 2024

Inauguracja Uniwersytetu Licealisty

Śląski Uniwersytet Medyczny rozpoczyna kolejny rok akademicki w ramach projektu Uniwersytet Licealisty. To unikatowa propozycja dla osób, które swoją przyszłość chcą związać z medycyną. Inauguracja odbędzie się dzisiaj o godz. 12.00 w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach przy ul. Medyków 8b.

Mogą brać w nim udział uczniowie drugiej i trzeciej klasy liceum, które zawarło porozumienie z SUM w zakresie sprawowania opieki merytorycznej. W tej chwili współpracę z uczelnią podjęło już 26 placówek, a wciąż zgłaszają się kolejne. Do projektu może przystąpić każde liceum przeprowadzające egzamin maturalny z biologii i chemii w zakresie rozszerzonym.

Rekrutacja do tegorocznego projektu edukacyjnego odbywała się stopniowo. Do udziału mogli zgłosić się uczniowie, którzy uzyskali w poprzednim roku szkolnym ocenę co najmniej dobrą, z przedmiotów biologia, chemia, matematyka i fizyka lub posiada inne osiągnięcia np. uczestnictwo w olimpiadach (zawody II lub III stopnia). O przyjęciu do programu decydował wynik przeprowadzonego testu. W ten sposób wyłoniono 40 najlepszych uczniów.

Projekt realizowany jest przez Wydział Lekarski, a jego celem jest popularyzacja studiów w obszarze medycznym, pogłębianie wiedzy i zainteresowań licealistów w zakresie nauk ścisłych, a także zainteresowanie najzdolniejszych z nich nauką w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Przez cały rok szkolny, pod okiem pracowników naukowo-dydaktycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, będą zapoznawać się z takimi dziedzinami wiedzy jak genetyka medyczna, fizjologia, anatomia, biochemia z elementami diagnostyki laboratoryjnej i zdrowie publiczne. Zajęcia poprowadzą m.in. prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz – kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, dr hab. n. med. Halina Jędrzejowska-Szypułka – pracownik Katedry i Zakładu Fizjologii, dr hab. n. med. Tomasz Francuz – kierownik Katedry i Zakładu Biochemii oraz prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor – kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej.

Dodatkowo, uczestnicy projektu będą mogli brać udział w wydarzeniach naukowych, kulturalnych i sportowych organizowanych przez Uniwersytet (m.in. udział w konferencjach naukowych, dniach otwartych itp.).

Po zakończeniu cyklu kształcenia licealiści biorący udział w projekcie będą mogli przystąpić do egzaminu końcowego organizowanego przez SUM w formie konkursu ogólnopolskiego dla uczestników Uniwersytetu Licealisty. Laureaci konkursu uzyskają dodatkowa liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, co pozwoli im na uzyskanie wyższej lokaty na liście rankingowej.