18 lipca 2024

Izolacja w dobie pandemii – wytyczne CDC

W przypadku większości osób z chorobą COVID-19 izolację i środki ostrożności można przerwać 10 dni po wystąpieniu objawów  i ustąpieniu gorączki na co najmniej 24 godziny, bez stosowania leków obniżających gorączkę i z poprawą innych objawów.

Foto: pixabay.com

Ograniczona liczba osób z ciężką chorobą może wytworzyć wirusa zdolnego do replikacji powyżej 10 dni, co może uzasadniać przedłużenie okresu izolacji i środki ostrożności do 20 dni od wystąpienia objawów; rozważyć konsultację z ekspertami ds. kontroli zakażeń.

W przypadku osób, u których nigdy nie wystąpią objawy, izolację i inne środki ostrożności można przerwać 10 dni po dacie pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR na RNA SARS-CoV-2.

Rola testów PCR 2  dla przerwania izolacji lub środków ostrożności

W przypadku osób z poważnym obniżeniem odporności można rozważyć strategię opartą na testach w porozumieniu z ekspertami od chorób zakaźnych. W przypadku wszystkich innych strategia oparta na testach nie jest już zalecana, z wyjątkiem zaprzestania izolacji lub środków ostrożności wcześniej niż miałoby to miejsce w ramach strategii przedstawionej powyżej.

Rola testu PCR 2 po przerwaniu izolacji lub środków ostrożności

W przypadku osób, u których wcześniej zdiagnozowano objawowe COVID-19, które pozostają bezobjawowe po wyzdrowieniu, nie zaleca się ponownego badania w ciągu 3 miesięcy od daty wystąpienia objawów pierwotnego zakażenia COVID-19.

W przypadku osób, u których wystąpią nowe objawy zgodne z COVID-19 w ciągu 3 miesięcy od daty wystąpienia pierwszych objawów, jeśli lekarz nie może zidentyfikować alternatywnej etiologii, wówczas osoba ta może wymagać ponownego badania; zaleca się konsultację z ekspertami od chorób zakaźnych lub kontroli zakażeń. Podczas tej oceny można rozważyć izolację na podstawie konsultacji z ekspertem ds. Kontroli zakażeń, zwłaszcza w przypadku wystąpienia objawów w ciągu 14 dni od bliskiego kontaktu z osobą zakażoną.

W przypadku osób, u których nigdy nie wystąpiły objawy, zamiast daty wystąpienia objawów należy podać datę pierwszego pozytywnego testu RT-PCR na RNA SARS-CoV-2.

Rola testów serologicznych

Nie należy przeprowadzać testów serologicznych w celu ustalenia obecności lub braku zakażenia SARS-CoV-2 lub ponownego zakażenia.

Tłumaczenie i redakcja (źródło CDC i WHO): dr med. Paweł Grzesiowski, prezes Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa

Dokument źródłowy z 16 sierpnia