18 lipca 2024

Komunikat Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis

Do 24 listopada można zgłaszać kandydatów do Odznaczenia Meritus Pro Medicis – jest ono przyznawane lekarzom i innym osobom szczególnie zasłużonym dla środowiska samorządu lekarskiego.

Foto: pixabay.com

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

zapraszamy wszystkich członków oraz organy izb lekarskich do zgłaszania kandydatur osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla samorządu lekarzy i lekarzy dentystów oraz w Państwa ocenie zasługują na Odznaczenie Meritus Pro Medicis.

Wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie Odznaczenia Meritus Pro Medicis (wniosek oraz list promocyjny) można pobrać na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej poświęconej działalności Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis: NIL – Dokumenty.

Wypełnione wnioski należy nadsyłać na adres: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa z dopiskiem na kopercie Meritus Pro Medicis lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@hipokrates.org w terminie do dnia 24 listopada 2021 r.

Dr hab. nauk med. Andrzej Wojnar, prof. NWSM, Kanclerz Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis