12 lipca 2024

Koronawirus w Polsce. Są wytyczne ws. organizacji pracy na uczelniach

Do końca semestru większość zajęć na polskich uczelniach ma się odbywać zdalnie, choć pod koniec miesiąca ruszą zajęcia w laboratoriach z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Foto: pixabay.com

W związku z trwającą pandemią powstały wytyczne dotyczące przywracania działalności uczelni.

Dokument został wypracowany przez przedstawicieli środowiska akademickiego, a także skonsultowany z konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów. Jak podkreśla resort nauki i szkolnictwa wyższego, rekomendacje nie stanowią obowiązków do realizacji przez uczelnie.

Zalecenia i wskazówki zawarte w wytyczonych mają stanowić punkt wyjścia do tworzenia wewnętrznych procedur, uwzględniających specyfikę uczelni oraz uwarunkowania, w jakich na co dzień funkcjonują. „Traktując bezpieczeństwo ludzi jako priorytet należy, w przyjmowanych procedurach, uwzględniać także odpowiedzialność za należyte i efektywne funkcjonowanie instytucji oraz realizację ich zadań. Wszystkie decyzje podejmują rektorzy albo dyrektorzy instytutów, jako odpowiedzialni za bezpieczeństwo kierowanych podmiotów” – czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

MNiSW podkreśla, że z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego studentów, doktorantów i pracowników zasadna jest kontynuacja zajęć w trybie zdalnym we wszystkich tych przypadkach, gdy nie wymagają one fizycznej obecności w obiektach uczelni, wykorzystywania znajdującej się tam aparatury i wyposażenia. Po 25 maja w przypadku konieczności realizacji zajęć w formie bezpośredniej należy zadbać o takie rozwiązania organizacyjne, które zminimalizują ryzyko zakażania się przez ich uczestników, np. poprzez zmniejszenie liczebności grup, a także takie zmiany w planie zajęć, które pozwolą na kumulację w czasie tych z nich, które wymagają bezpośredniej obecności.

W trosce o bezpieczeństwo rozważyć należy wprowadzenie takich rozwiązań organizacyjnych, które pozwolą na zmniejszenie ryzyka zdrowotnego także dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi poprzez utrzymanie, w uzasadnionych przypadkach, możliwości świadczenia pracy zdalnie lub w systemie zmianowym. „Zachęcamy także do wykorzystywania wszelkich możliwości technicznych i prawnych w celu usprawniania obiegu dokumentów, wniosków, podań, umów i innych pism, potwierdzania ich autentyczności oraz tożsamości ich autorów bez konieczności fizycznego kontaktu pomiędzy zainteresowanymi osobami” – czytamy na stronie resortu.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego apeluje o szczególną rozwagę w decyzjach o znoszeniu dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. Jak dodaje resort w oświadczeniu, ich dotychczasowe przestrzeganie odegrało nieocenioną rolę w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, a jego skuteczne powstrzymanie warunkuje powrót do w pełni bezpiecznego i nieskrępowanego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki.

Dokument pn. „Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni” znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.