24 lipca 2024

Kształcenie lekarzy powinno zachować charakter uniwersytecki

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie przyjęło zapowiedź ministra zdrowia dotyczącą planu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w szkołach zawodowych.

Foto: pixabay.com

W ubiegłym tygodniu minister Adam Niedzielski poinformował o trwających przygotowaniach do rozpoczęcia kształcenia lekarzy w szkołach zawodowych.

W czasie Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych w Sanoku szef resortu zdrowia mówił, że razem ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem „zdecydował o tym, by kształcenie w szkołach zawodowych nabierało coraz większego statusu, coraz wyższego poziomu”.

– Będziemy chcieli przygotować, już w zasadzie przygotowaliśmy, projekt, który będzie dopuszczał kształcenie lekarzy w szkołach zawodowych, bo to jest bardzo potrzebne w Polsce – powiedział minister Adam Niedzielski. Resort zdrowia potwierdził, że trwają prace w tym zakresie.

Pomysł szybko obiegł media i wzburzył środowisko lekarskie. – Ministerstwo Zdrowia „odlatuje”. Samo określenie „szkoły zawodowe dla lekarzy” jest zwyczajnie deprecjonujące dla zawodu lekarza – komentował na gorąco Krzysztof Hałabuz, prezes Porozumienia Chirurgów „Skalpel”.

W oświadczeniu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, podpisanym przez wiceprezesa Krzysztofa Madeja i sekretarz Agnieszkę Moczydłowską, czytamy, że zapowiedź ministra zmierza do „felczeryzacji” medycyny i prowadzi do upadku prestiżu zawodu lekarza. Zdumiewa również fakt, że pomysł wypłynął na światło dzienne w czasie protestu medyków.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zapowiadana zmiana sposobu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów obniży standardy, co kłóci się z zasadniczym celem projektu ustawy o jakości, więc będzie szkodliwa dla pacjentów i ich bezpieczeństwa. Prezydium NRL zwraca uwagę, iż zapewnienie odpowiedniej liczby dobrze wykształconych lekarzy i lekarzy dentystów nie może odbywać się w oderwaniu od zagwarantowania odpowiedniej kadry szkolącej.

„Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów powinno bezwzględnie zachować charakter uniwersytecki. Samorząd lekarski, który przyznaje prawo zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz sprawuje pieczę nad jego należytym i sumiennym wykonywaniem, powinien być w pierwszej kolejności szczegółowo zapoznany z projektowanymi zmianami modelu kształcenia lekarzy oraz mieć wpływ na ich kształt” – podkreślono w stanowisku Prezydium NRL w sprawie planu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w szkołach zawodowych.