12 lipca 2024

NFZ wznowił kontrole w placówkach medycznych i aptekach

W marcu, z powodu pandemii COVID-19, Narodowy Fundusz Zdrowia czasowo wstrzymał kontrole w placówkach medycznych i aptekach. Niedawno je wznowiono.

Foto: pixabay.com

Prezes NFZ podjął decyzję o wznowieniu postępowań kontrolnych z uwagi na sygnały kierowane przez pacjentów do NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące ograniczonej dostępności do świadczeń.

Pacjenci najczęściej skarżyli się na ograniczenie dostępności do leczenia, a zdecydowana większość zgłoszeń dotyczyła trudności z dodzwonieniem się do placówki medycznej. Sygnalizowano również takie problemy jak: trudności z uzyskaniem zlecenia na badania, kłopoty z kontynuacją farmakoterapii, odmowa udzielenia świadczenia, brak możliwości osobistego kontaktu z lekarzem.

Jak informuje NFZ, biuro Rzecznika Praw Pacjenta przekazało Funduszowi łącznie 973 skargi pacjentów, które dotyczyły funkcjonowania podmiotów leczniczych w marcu i kwietniu 2020 r. „Wszystkie sprawy były na bieżąco wyjaśniane. Największą część zgłoszeń, tj. 804 przypadki, stanowiły skargi na działanie placówek realizujących świadczenia w lecznictwie otwartym w ramach umów na POZ, stomatologię i AOS” – informuje NFZ.

W ocenie płatnika wyjaśnienia wymaga m.in. dwukrotny wzrost udzielania podstawowych świadczeń jak: porada lekarska, podstawowe badania diagnostyczne, opieka pielęgniarska w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć w czerwcu w stosunku do marca i kwietnia br. „Takiego wzrostu nie odnotowano natomiast w przypadku przyjęć pacjentów w stanie ciężkim, dla których SOR i IP są miejscem, w którym przede wszystkim mogą uzyskać pomoc” – czytamy na stronie NFZ.