18 lipca 2024

NRL chce realnych norm zatrudnienia lekarzy

Naczelna Rada Lekarska (NRL) zaapelowała do ministra zdrowia o podjęcie pilnych prac legislacyjnych w celu wprowadzenia realnych norm zatrudnienia lekarzy w przeliczeniu na liczbę łóżek szpitalnych.

Foto: shutterstock.com

Samorząd lekarski przypomina, że obecnie żadne normy prawne nie określają zasad zatrudniania lekarzy w oparciu o liczbę łóżek szpitalnych.

Jedynym aktem prawnym, określającym minimalną ilość lekarzy przypadających na oddział (poza SOR i oddziałami intensywnej terapii), jest rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

„Według zasad określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu, dla większości oddziałów szpitalnych, wystarczającą liczbą lekarzy w przeliczeniu na oddział szpitalny jest równoważnik dwóch etatów, w tym jeden lekarz specjalista, niezależnie od wielkości oddziału i ilości łóżek w oddziale. Natomiast w przypadku dyżuru medycznego, jedynym ograniczeniem, jest możliwość pełnienia dyżuru medycznego przez jednego lekarza w oddziałach o podobnym charakterze – zabiegowym, lub niezabiegowym” – czytamy w apelu NRL, który został przyjęty na ostatnim posiedzeniu w piątek 21 kwietnia.

W związku z brakami kadrowych w lecznictwie szpitalnym bardzo często zatrudniona jest minimalna liczba lekarzy (równoważnik dwóch etatów). To, zdaniem samorządu lekarskiego, nie daje rękojmi prawidłowej opieki nad pacjentem i nie umożliwia zapewnienia podstawowych praw pacjenta. W konsekwencji – taka sytuacja może prowadzić do coraz częstszego odchodzenia lekarzy ze szpitali.