12 lipca 2024

NRL: wynagrodzenia muszą być adekwatne do kwalifikacji

Zmiany w wysokości wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia obowiązujące od 1 lipca 2024 r. niwelują różnice płacowe pomiędzy „nauczycielami” i „uczniami” w wielu specjalizacjach lekarzy i lekarzy dentystów – wskazuje Naczelna Rada Lekarska (NRL).

Fot. pixabay.com

Naczelna Rada Lekarska na posiedzeniu 28 czerwca 2024 r. przyjęła stanowisko w sprawie wynagrodzeń lekarzy, w którym zwraca uwagę, że konsekwencją braku proporcjonalnego wzrostu płacy lekarzy specjalistów, w stosunku do lekarzy w trakcie specjalizacji, będzie „pogłębienie procesu ich rezygnacji z prowadzenia szkolenia”.

„Wyrażając zadowolenie z podnoszenia wynagrodzenia lekarzy odbywających specjalizacje w trybie rezydentury, uważamy, że ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków jest właściwe kształtowanie polityki płacowej, w sposób adekwatny do posiadanych kwalifikacji” – czytamy w stanowisku.

NRL postuluje, aby w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia lekarzy odbywających specjalizację w trybie rezydentury odpowiedniemu zwiększeniu uległa również kwota dodatku do wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji, która od 2021 r. nie była waloryzowana. „Przypominamy, że konsekwentnym postulatem samorządu lekarskiego jest trzykrotność średniej krajowej dla lekarza specjalisty” – wskazuje NRL.