24 lipca 2024

NROZ o fałszywych zaświadczeniach dotyczących szczepień przeciw COVID-19

Do Naczelnej Izby Lekarskiej docierają informacje o fałszywych zaświadczeniach potwierdzających zaszczepienie się przeciw COVID-19 – poinformował Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona.

Foto: pixabay.com

„W związku z docierającymi do Naczelnej Izby Lekarskiej informacjami o udziale lekarzy w wystawianiu fałszywych zaświadczeń potwierdzających szczepienia przeciwko COVID-19 oraz związanymi z tym działaniami polegającymi na niszczeniu dawek szczepionek i fałszowaniu dokumentacji medycznej w celu uzasadnienia wydania takiego zaświadczenia, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wskazuje, że w jego ocenie powyższe postępowanie uznać należy za przewinienie zawodowe” – czytamy w oświadczeniu NROZ opublikowanym na stronie internetowej NIL.

Dr Grzegorz Wrona podkreśla, że lekarz albo lekarz dentysta podejmujący się takich działań, w sposób rażący narusza zasady etyki lekarskiej oraz przepisy związane z wykonywaniem zawodu, co może stanowić przestępstwo i prowadzić do odpowiedzialności karnej. „Uzyskanie wiarygodnej informacji o udziale konkretnego lekarza albo lekarza dentysty w procesie wystawiania fałszywych zaświadczeń będzie skutkować wszczęciem w takiej sprawie postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, a także zawiadomieniem właściwych organów ścigania” – ostrzega NROZ.