14 lipca 2024

NROZ o podrabianych paszportach covidowych

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona zabrał głos w sprawie pojawiających się w mediach doniesieniach o podrabianych paszportach covidowych i fałszywych zaświadczeniach o szczepieniu przeciw COVID-19.

Foto: pixabay.com

„W związku z docierającymi do Naczelnej Izby Lekarskiej informacjami o udziale lekarzy w wystawianiu fałszywych zaświadczeń potwierdzających szczepienia przeciwko COVID-19 oraz związanymi z tym działaniami polegającymi na niszczeniu dawek szczepionek i fałszowaniu dokumentacji medycznej w celu uzasadnienia wydania takiego zaświadczenia, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wskazuje, że w jego ocenie powyższe postępowanie uznać należy za przewinienie zawodowe” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez NROZ Grzegorza Wronę na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Rzecznik wskazuje, że lekarz albo lekarz dentysta podejmujący się takich działań, w sposób rażący narusza zasady etyki lekarskiej oraz przepisy związane z wykonywaniem zawodu. „Ponadto powyższe postępowanie lekarza może stanowić przestępstwo i prowadzić do odpowiedzialności karnej. Uzyskanie wiarygodnej informacji o udziale konkretnego lekarza albo lekarza dentysty w procesie wystawiania fałszywych zaświadczeń będzie skutkować wszczęciem w takiej sprawie postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej a także zawiadomieniem właściwych organów ścigania” – podkreśla Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.