15 lipca 2024

Oczekiwania wobec medyków: wiedza, etyka, empatia

Absolwenci kierunków medycznych stają się przedstawicielami zawodów zaufania publicznego – przypomina Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) w rekomendacjach dotyczących kształcenia. Dokument opublikowała Naczelna Izba Lekarska (NIL).

Foto: shutterstock.com

Opracowane przez zespół specjalistów KRAUM rekomendacje stanowią wskazówki dotyczące prowadzenia efektywnego kształcenia w zawodach medycznych w sposób nowoczesny i odpowiadający na potrzeby zdrowotne społeczeństwa.

Mają one pomóc w przygotowaniu przyszłych pracowników ochrony zdrowia do pracy w – jak podkreślono w dokumencie – „nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu”.

„Absolwenci kierunków medycznych stają się przedstawicielami zawodów zaufania publicznego, co sprawia, że powinni charakteryzować się nie tylko odpowiednim poziomem przygotowania merytorycznego, ale także respektowaniem norm etycznych, empatią, zdolnością do zachowania w tajemnicy informacji o pacjencie i wysokim poziomem kultury osobistej. Priorytetem wykonywania zawodu medycznego jest dobro pacjenta, dlatego ważne jest, by kandydaci na studia byli świadomi wagi powołania do jego wykonywania” – czytamy w wytycznych.

KRAUM wskazuje, że centralną rolą pracowników ochrony zdrowia jest docelowo bycie ekspertem w zakresie swojego zawodu. Oznacza to nabycie kluczowych kompetencji, m.in. wiedzy, umiejętności technicznych, poznawczych i społecznych, a także postaw niezbędnych do pracy w opiece zdrowotnej w ramach funkcjonującego systemu w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjentów.

W rekomendacjach napisano, że każdy absolwent kierunków medycznych, a zatem także lekarz i lekarz dentysta, powinien wykazywać się kompetencjami w zakresie:

  • komunikacji z pacjentami, ich rodzinami oraz swoimi współpracownikami,
  • zarządzania i pracy w interdyscyplinarnym zespole złożonym z przedstawicieli wielu zawodów i specjalności,
  • krytycznej oceny, wykorzystania wyników oraz prowadzenia badań naukowych,
  • wpływania na postawy zdrowotne,
  • wykorzystywania nowoczesnych technologii,
  • uczenia innych.