18 lipca 2024

Oczekiwania związane z debatą Wspólnie dla Zdrowia (cytaty)

Celem debaty „Wspólnie dla Zdrowia” ma być wypracowanie systemu, który zrównoważy potrzeby społeczne z możliwościami finansowymi i gospodarczymi państwa oraz zaangażowaniem kapitału społecznego. Chodzi o wskazanie, w jaki sposób rosnące, ale wciąż ograniczone nakłady na zdrowie wydawać najbardziej efektywnie.

Pierwsze posiedzenie rady społecznej ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”
Foto: MZ

Uczestnicy debaty mają m.in. odpowiedzieć na pytanie: jak dodatkowe pieniądze mogą poprawić sytuację zdrowotną Polaków, wydłużyć ich życie w dobrym zdrowiu, obniżyć zachorowalność (zwłaszcza na choroby przewlekłe i cywilizacyjne) oraz podnieść skuteczność leczenia? Poniżej wypowiedzi członków Rady Programowej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”.

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski:

– Chciałbym, żebyśmy wspólnie określili, czego oczekujemy od systemu opieki zdrowotnej, w jaki sposób go chcemy zmieniać, jakich mierników używać, jaki system finansowania stosować. Zmiany w służbie zdrowia dotyczą nas wszystkich, to nasza wspólna troska i odpowiedzialność. Nasz rząd zdecydował, że na ochronę zdrowia przeznaczymy znacznie więcej pieniędzy niż dotychczas. To będzie skokowy wzrost – do poziomu 6% PKB w ciągu najbliższych kilku lat.

W latach 2018-2024 zgodnie z „ustawą 6 procent” planujemy przekazanie na zdrowie ponad 830 miliardów złotych. Dla porównania w latach 2008-2014 publiczne wydatki na zdrowie wyniosły 465 miliardów złotych. Chcemy, aby te ogromne środki finansowe były dobrze i efektywnie wydane i aby poprawiły stan zdrowia całego społeczeństwa oraz komfort wszystkich pacjentów.

Zapraszam do dyskusji pacjentów, pracodawców, lekarzy, pielęgniarki i przedstawicieli innych zawodów medycznych, samorządy, wyższe uczelnie i ekspertów. Słowem – zapraszam do dialogu wszystkich, którym zależy na poprawie sytuacji zdrowotnej Polaków. Ustalmy wspólnie, jak chcemy kształtować system ochrony zdrowia, jakie wytyczyć priorytety i jak je osiągnąć. Liczę na to, że w wyniku ogólnonarodowej debaty powstanie strategia odpowiedzialnego rozwoju dla polskiej ochrony zdrowia. Wspólnie określimy zarówno bieżące zadania, ale też bardziej odległe cele, wytyczone na co najmniej 10 lat naprzód. Wypracujemy przyszły kształt naszej służby zdrowia.

Przewodniczący Rady Programowej debaty „Wspólnie dla Zdrowia” prof. Paweł Górski:

– Pierwsza debata powinna ustalić ramy modelowe ochrony zdrowia. Chodzi zatem o ustalenie pionowej i poziomej struktury ochrony zdrowia i zadań dla poszczególnych jej ogniw. Podstawowe znaczenie będzie miało także określenie zasad współdziałania nie tylko struktur tradycyjnie rozumianych jako służby medyczne, ale także interakcji z innymi organami służb państwowych. Liczę, że ostateczny produkt debat będzie miał znaczenie nie tylko doktrynalne, ale stworzy praktyczne zalecenia dla działań etapowych.

Prof. Piotr Czauderna:

– Ktoś może zapytać, po co kolejna debata na temat ochrony zdrowia, przecież tyle ich już było. Jednak tym razem chodzi o coś innego: o nakreślenie czytelnego planu na przyszłość – planu, który odpowie na liczne wyzwania, przed którymi stajemy, i który będzie zgodny z naszymi aspiracjami oraz ze stopniem rozwoju ekonomicznego kraju.

Prof. Tomasz Hryniewiecki:

– Choroby nowotworowe i choroby układu krążenia – to dwie najczęstsze przyczyny śmierci Polaków. Odpowiadają za ponad 70% wszystkich zgonów. W swoim exposé Premier zapowiedział nie tylko wzrost wydatków na ochronę zdrowia, ale też wskazał wyraźnie, że profilaktyka i leczenie tych chorób będą priorytetami rządu. Dzięki temu właśnie teraz możemy zaproponować wiele korzystnych dla pacjentów zmian w systemie opieki onkologicznej i kardiologicznej. One również powinny być przedyskutowane w czasie ogólnonarodowej debaty o kierunkach zmian w ochronie zdrowia.

Prof. Waldemar Paruch:

– Z licznych analiz wynika, że opieka zdrowotna jest najważniejszym problemem społecznym w Polsce. Został on również uznany przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé za pierwsze zadanie rządu, bowiem stan służby zdrowia stanowi bezpośrednio o jakości życia w Polsce.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka:

– Stoimy na progu historycznego wzrostu wydatków na służbę zdrowia, ale to organizacja systemu i zasady, na jakich będzie funkcjonował w kolejnych latach rozstrzygną, czy dobrze wykorzystamy tę szansę.