18 lipca 2024

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Barwy Słów”

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi na wniosek Literackiej Grupy Nieformalnej, działającej przy łódzkim Klubie Lekarza, ogłasza VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki pod hasłem „Barwy Słów”.

Foto: pixabay.com

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów oraz studentów uczelni medycznych, którzy amatorsko zajmują się twórczością poetycką lub prozatorską.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 3 wiersze albo utwór prozatorski, nie przekraczający 3 stron arkusza formatu A-4 (wydruk z interlinią i marginesami). Teksty – w 4 egzemplarzach, podpisane godłem – należy przesłać najpóźniej do 28 lutego 2018 r. na adres:

Okręgowa Izba Lekarska
93-005 Łódź
ul. Czerwona 3
(z dopiskiem: „Konkurs LGN”).

Uwaga: na kopercie nie wolno umieszczać nazwiska autora ani adresu zwrotnego. Do zestawu tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem, co teksty, w której znajdzie się imię i nazwisko autora, jego adres pocztowy oraz numer telefonu kontaktowego i, jeśli możliwe, także adres e-mail.

Zgłoszone utwory będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach – oddzielnie prozy i poezji. Przewidziane są nagrody pieniężne oraz wyróżnienia rzeczowe. Jury zastrzega sobie też możliwość innego podziału nagród. Uroczyste zakończenie Konkursu odbędzie się w niedzielę, 15 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 w Klubie Lekarza OIL w Łodzi. Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wszelkich informacji – również dotyczące noclegów – chętnie udzieli p. Iwona Szelewa w Sekretariacie OIL lub pod nr. tel. (42) 683 17 01.