24 lipca 2024

Osoby starsze rzadko biorą udział w badaniach klinicznych

Wiedza na temat skuteczności terapii onkologicznych dostępna jest dzięki badaniom klinicznych, w których biorą udział chorzy, którzy wyrazili zgodę na przyjmowanie leków o nieudowodnionej skuteczności.

Foto: pixabay.com

W czasopiśmie „The New England Journal of Medicine” opublikowano artykuł poruszający problem rzadkiego włączania osób starszych do badań klinicznych. Autorzy zauważyli, że tylko 24% chorych biorących udział w badaniach klinicznych to osoby po 70. roku życia, mimo że aż 42% mogłoby się do takich badań kwalifikować.

W związku z tym brakuje danych na temat skuteczności leków onkologicznych u osób starszych, które z powodu licznych chorób współistniejących i wieku mogą inaczej metabolizować leki, a przez to być bardziej narażone na ich działania niepożądane. Wynika to w dużej mierze z kryteriów włączania do badań narzucanych przez sponsora badania, które spełniają tylko osoby nieobciążone poważnymi chorobami przewlekłymi.

Również onkolodzy rzadziej proponują udział w badaniach klinicznych osobom po 65. roku życia. Tylko 58% chorych po 65. roku życia kwalifikujących się do badań klinicznych otrzymuje taką propozycję od prowadzącego onkologa, w porównaniu do 76% osób przed 65. rokiem życia. Prawdopodobnie wynika to z obaw onkologów przed stosowaniem leków nie w pełni przebadanych u osób starszych.

Autorzy artykułu podkreślają konieczność prowadzenia przedklinicznych analiz dotyczących farmakodynamiki leków u osób starszych oraz prowadzenia badań klinicznych dedykowanych ludziom starszym.