18 lipca 2024

„Pakiet antykolejkowy” – zgłaszanie uwag

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz przekazał do konsultacji projekty aktów prawnych zawierające zapowiedziane wcześniej rozwiązania dotyczące tzw. szybkiej terapii onkologicznej oraz pakietu kolejkowego, który ma skrócić czas oczekiwania na wizyty u lekarzy specjalistów. Uwagi można zgłaszać do 8 maja. 

21 marca, ogłaszanie „pakietu antykolejkowego”. Foto: Marta Jakubiak

Wszystkie projekty są dostępne na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, a także na stronie Ministerstwa Zdrowia (w zakładce Aktualności). Bartosz Arłukowicz proponuje m.in. zniesienie limitów w leczeniu onkologicznym, a czas od podejrzenia nowotworu do rozpoczęcia terapii nie może przekroczyć 9 tygodni. Ponadto każdy pacjent:

  • znajdzie się na indywidualnej ścieżce leczenia i pod opieką konsylium lekarskiego,
  • otrzyma specjalną kartę będącą przepustką i skierowaniem do wszystkich gabinetów specjalistycznych i oddziałów,
  • będzie miał swojego koordynatora leczenia, który pomoże mu w walce z chorobą,
  • zostanie objęty programem stałej opieki po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej.

Natomiast w kwestii skrócenia kolejek do specjalistów minister proponuje zwiększenie kompetencji lekarza rodzinnego, wprowadzenie porady receptowej, a także m.in.:

  • premiowanie zabiegów jednodniowych i pierwszej wizyty u specjalisty,
  • możliwość zlecania niektórych badań i wypisywania recept na wybrane leki przez pielęgniarki (od 2016 roku),
  • powołanie elektronicznego systemu kolejek, aby pomagać pacjentom w znalezieniu miejsca, gdzie najszybciej otrzymają dane świadczenie,
  • bezterminowe umowy NFZ z lekarzami rodzinnymi, ze specjalistami – na 5 lat, a ze szpitalami do 10 lat.

ls