16 lipca 2024

Policja będzie uczyć młodych lekarzy

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzkiej Policji w sprawie praktyk lekarzy medycyny sądowej w laboratorium kryminalistycznym.

Foto: UMB

Porozumienie dotyczy praktyk młodych lekarzy w ramach stażu specjalizacyjnego, który odbywać się będzie w  laboratorium kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Z ramienia UM w Białymstoku umowę podpisał prorektor ds. klinicznych i szkolenia zawodowego prof. dr hab. Janusz Dzięcioł, a KWP reprezentował m.in. nadinspektor Robert Szewc, komendant wojewódzki policji w Białymstoku.

Jak informuje uczelnia na swojej stronie internetowej, policja zobowiązała się zapewnić stażystom dostęp do wszelkich materiałów, szkoleń z zakresu regulaminu pracy i przepisów o BHP, które mogą pomóc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, oraz zapewnić oddelegowanym na staż lekarzom bezpieczne i higieniczne warunki (w szczególności wymaganą odzież ochronną, m.in. sterylne jednorazowe rękawiczki).

Opiekun stażu zobowiązany będzie do przeprowadzania kolokwiów i sprawdzianów przewidzianych w programie specjalizacji. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku nie będzie płacił policji za staż lekarzy, zobowiązał się natomiast do płacenia pensji stażystom.

„W ostatnim czasie uczelnia podpisała także umowę z Komendantem Głównym Policji i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie zapewnienia sprawnego i skutecznego współdziałania podczas identyfikacji ciał ofiar katastrof oraz innych zdarzeń masowych” – napisano w informacji prasowej.