12 lipca 2024

Pomoc po zawale – warsztaty dla lekarzy

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje szkolenia dla lekarzy, które mają poszerzyć ich wiedzę na temat długoterminowego wsparcia pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych. Akcja jest prowadzona w ramach pilotażowego programu profilaktycznego dla mieszkańców regionu po OZW.

  

Foto: Andrzej Goiński/UMWKP

– Szkolenia przewidziano dla 100 lekarzy. Są one bezpłatne – informuje Małgorzata Leźnicka, kierownik Biura Programów Profilaktycznych w Departamencie Zdrowia UMWKP. Zgłoszenia przyjmowane są w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu, u p. Magdaleny Domańskiej, e-mail: m.domanska@vp.pl, tel. (56) 61 01 416 lub 694 545 905. Warsztaty dotyczą właściwego doboru diety dla chorych oraz aspektów psychologicznych w relacji pacjent-lekarz.

– Program profilaktyczny dla pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych to nowe przedsięwzięcie samorządu województwa. Tegoroczną edycję traktujemy pilotażowo. Chcemy, aby w jego realizację w przyszłości włączyło się jak najwięcej samorządów i placówek medycznych w regionie – informuje Piotr Całbecki, marszałek województwa.

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną śmierci mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego. W 2011 roku stanowiły one 42,8 proc. wszystkich zgonów. Co roku w całym kraju z powodu tych schorzeń umiera ponad 170 tys. osób, przy czym 20 tys. to zgony związane z wystąpieniem OZW. Wysoka śmiertelność odnotowywana jest nie tylko w pierwszych tygodniach po wystąpieniu incydentu sercowego, ale także w czasie kolejnych miesięcy.