14 lipca 2024

Powstał Klub Młodych Ginekologów Onkologów

W Kielcach, podczas warsztatów laparoskopii ginekologicznej, powołano Klub Młodych Ginekologów Onkologów. Będzie działał pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

 

Podczas dwudniowych bezpłatnych warsztatów w Kielcach 16 młodych ginekologów onkologów z całej Polski zgłębiało tajniki laparoskopii i chirurgii onkologicznej pod kierunkiem doktora Marcina Miśka, kierownika Kliniki Ginekologii Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

Mogli obserwować zabiegi (mi.in. radykalna histerektomia u pacjentki z rakiem szyjki macicy z usunięciem węzła wartowniczego, laparoskopowa histerektomia u pacjentki z guzami macicy, usunięcie przydatków u pacjentki z mutacjami w genie BRCA1), zarówno na sali operacyjnej, jak i za pośrednictwem transmisji na żywo, a potem ćwiczyć nowe umiejętności na trenażerach. Zajęcia praktyczne uzupełniały wykłady specjalistów z ŚCO zakresu patomorfologii, biologii molekularnej, genetyki.

– Organizujemy warsztaty laparoskopii, żeby uczestniczący w nich lekarze mogli wyjechać stąd bogatsi o nowe doświadczenia i umiejętności. Cały postęp w medycynie dokonuje się między innymi poprzez wymianę doświadczeń, także na bloku operacyjnym. Na tym zyskują przede wszystkim pacjenci. Idea naszych spotkań polega na tym, że tworzymy platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w naszym zespole, w którym możemy przedyskutować przypadek konkretnego pacjenta bądź skierować go bezpośrednio do ośrodka, który zajmuje się daną sytuacją kliniczną, żeby ten pacjent otrzymał optymalne leczenie – wyjaśnia dr Marcin Misiek.

W Polsce jest ok. 350 specjalistów ginekologii onkologicznej.

Podczas warsztatów powołany został Klub Młodych Ginekologów Onkologów działający pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Zadaniem nowej organizacji zrzeszającej lekarzy tej specjalności i pokrewnych do 40. roku życia będzie wymiana doświadczeń, podnoszenie umiejętności, nawiązywanie i zacieśnianie współpracy. Podobne struktury (ENYGO – European Network Young Gynae Oncologists) działają przy Europejskim Towarzystwie Ginekologii Onkologicznej. – Mamy nadzieję, że nasze działania będą integrować środowisko młodych osób zainteresowanych badaniem, zapobieganiem i leczeniem nowotworów ginekologicznych oraz wpłyną pozytywnie na proces szkolenia i edukacji w ginekologii onkologicznej – mówi lider grupy inicjatywnej dr Kamil Zalewski z Kliniki Ginekologii Onkologicznej ŚCO który od ubiegłego roku pełni funkcję prezydenta ENYGO.

W skład grupy inicjatywnej Klubu Młodych Ginekologów Onkologów weszli: Nabil Abdalla, Katedra i Klinika Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Marta Bałajewicz-Nowak, Klinika Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; Marcin Bobiński, I Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Szpitala Klinicznego w Lublinie; Katarzyna Jalinik, Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie; Piotr Lepka, Odział Ginekologii Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu; Marcin Mardas, Oddział Ginekologii Onkologicznej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; Konrad Muzykiewicz, Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Oddział w Krakowie; Aleksandra Strojna z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

– Naszą pasją jest leczenie pacjentek z nowotworami ginekologicznymi. Jesteśmy otwarci na współpracę – deklarują członkowie grupy inicjatywnej. Młodzi ginekolodzy onkolodzy mają w planach regularne organizowanie warsztatów i szkoleń w poszczególnych ośrodkach onkologicznych, żeby uczyć się od najlepszych w danej dziedzinie. – Każdy ośrodek ma coś niezwykłego, wyjątkowego, co może zaoferować innym osobom. Chcielibyśmy spotykać się w taki sposób 2-3 razy do roku – mówi dr Kamil Zalewski. – Będziemy starać się pozyskiwać dofinansowanie warsztatów np. z grantów naukowych, żeby przynajmniej częściowo zmniejszyć koszty dla uczestników. Swój wkład intelektualny każdy wnosi za darmo – dodaje dr Marcin Mardas. Na razie grupa młodych ginekologów onkologów liczy ok. 30 osób. W mediach społecznościowych funkcjonuje już grupa dyskusyjna młodych ginekologów onkologów.