12 lipca 2024

Powstało pierwsze w kraju Centrum Wsparcia Pediatrycznych Badań Klinicznych

Centrum Wsparcia Pediatrycznych Badań Klinicznych, czyli pierwsza w Polsce placówka przeznaczona do prowadzenia badań klinicznych u dzieci i młodzieży, od kilku działa w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Foto: arch. ABM

– Jesteśmy dumni, że to właśnie w naszym Instytucie, w którym leczone są najciężej chore dzieci z całego kraju, powstało pierwsze Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Możliwość poszukiwania alternatywnych metod leczenia w oparciu o wiarygodne dane pozyskane ramach badań klinicznych jest niezwykle ważna – mówi Marek Migdał, dyrektor Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

– To bardzo ważny moment dla polskiej nauki. Otwieramy kolejne z szesnastu Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, które w sumie powstaną w całej Polsce – zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski, dodając, że dzięki temu uda się utworzyć Polską Sieć Badań Klinicznych.

– Do tej pory w naszym kraju nie wykorzystywaliśmy w pełni istniejącego potencjału w obszarze badań klinicznych, czego potwierdzeniem jest m.in. mała liczba niekomercyjnych badań klinicznych. Dzięki takim inwestycjom to się zmieni – dodaje minister Adam Niedzielski.

Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Agencją Badań Medycznych rozpoczęło projekt stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych zapewniających kompleksowe i systemowe wsparcie realizacji badań klinicznych zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych. Wartość dofinansowania projektu wynosi 9,49 mln zł.

– Otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, szczególnie w ośrodku pediatrycznym, jakim jest Centrum Zdrowia Dziecka to wydarzenie szczególne, ponieważ świadczy o tym, że populacja pacjentów pediatrycznych będzie miała dostęp do najnowocześniejszego leczenia. W ten sposób inaugurujemy powstanie Polskiej Sieci Badań Klinicznych, polskiej marki, która zrzesza już kilkanaście ośrodków w całym kraju – mówi prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński.

– Jestem przekonany, że w miejscu takim jak Centrum Wsparcia Pediatrycznych Badań Klinicznych w wysokim standardzie, komforcie i na najwyższym poziomie bezpieczeństwa najmłodsi pacjenci będą mogli korzystać z badań klinicznych zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Mam nadzieję, że będziemy mogli patrzeć jak ten ośrodek się rozwija, a Polska Sieć Badań Klinicznych staje się coraz bardziej skuteczna i efektywna kosztowo – dodaje prezes ABM.

Utworzenie Centrum Wsparcia Pediatrycznych Badań Klinicznych ma doprowadzić do zwiększenia liczby badań klinicznych prowadzonych w populacji pediatrycznej w Polsce. Centrum będzie nie tylko realizować badania kliniczne, ale także je inicjować tak, by odpowiadały potrzebom populacji pediatrycznej i umożliwiały zwiększenie dostępności do nowoczesnych terapii.

– Dzięki badaniom klinicznym możliwa jest rejestracja nowych, skutecznych i sprawdzonych produktów leczniczych. W niektórych przypadkach mogą stać się najlepszą z możliwych terapii, nawet ratujących życie. Pacjenci w trakcie takich badań otoczeni są szczególną opieką lekarzy i diagnostów laboratoryjnych. Dla badaczy jest to możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i doświadczenia w swojej dziedzinie medycyny – mówi Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.