18 lipca 2024

Prezydent Duda podpisał „ustawę 6 procent”

W środę prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Foto: Krzysztof Sitkowski / KPRP

Rządowa nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw związana jest z podpisaniem porozumienia ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z 8 lutego br.

Zakłada ono m.in. przyspieszenie wzrostu nakładów na publiczny system ochrony zdrowia, tak aby nie mniej niż 6 proc. PKB było przeznaczane na ten cel od 2024 r. (zgodnie z jeszcze wcześniejszą nowelizacją zakładano, że nastąpi to w 2025 r.). W 2018 r. wysokość finansowania ma być nie niższa niż 4,78 proc. PKB, w 2019 – 4,86 proc. PKB, w 2020 – 5,03 proc., w 2021 r. – 5,30 proc., w 2022 – 5,55 proc., zaś w 2023 r. – 5,80 proc. PKB.

W znowelizowanej ustawie uwzględniono dyżury medyczne pełnione w ramach programu specjalizacji w kosztach umów rezydenckich. Z budżetu państwa finansowanych będzie 40 godzin i 20 minut dyżuru w miesiącu (4 x 10 godz. 5 min.). Lekarze rezydenci będą mieli zapewnione finansowanie dyżurów przy zastosowaniu jednorodnych stawek.

W nowych regulacjach lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury w dziedzinie określanej jako niepriorytetowa otrzyma wynagrodzenie miesięcznie większe o 600 zł, a w dziedzinie priorytetowej o 700 zł. Jednak aby je otrzymać będzie musiał zobowiązać się do przepracowania w podmiocie leczniczym finansowanym ze środków publicznych łącznie dwóch lat w ciągu kolejnych pięciu po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego.

Zgodnie ze nowelizacją wynagrodzenie lekarza specjalisty zatrudnionego na etacie wzrośnie do 6750 zł pod warunkiem, że będzie pracował tylko u jednego pracodawcy (w jednym szpitalu). Lekarz specjalista będzie mógł być dodatkowo zatrudniony w poradniach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz zakładach rehabilitacji leczniczej i opieki długoterminowej. Wynagrodzenia lekarzy będą podwyższane od dnia wejścia zmienionych przepisów w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca br.